Nasza historia.

Idea naszej działalności

Przedmiotem działania Muzeum jest przedstawianie wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i kulturowej budującej lokalną tożsamość. Istotnym elementem narracji jest ukazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności, po wybuchu II wojny światowej, której przyszło żyć w sąsiedztwie niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz- Birkenau. Kluczowym tematem lokalnej historii jest pomoc więźniom udzielona przez mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i polski ruch oporu w warunkach terroru okupacyjnego, w kontekście realizowanego w obozie planu zagłady.

Zdjęcia znajdujące się na stronie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej pochodzą z kolekcji: Mirosława Ganobisa, Łukasza Szymańskiego oraz Archiwum Państwowego w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest samodzielną jednostka kultury współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski.