Dotacje

Poniżej znajdują się informacje o dotacjach celowych na inwestycje ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Dotacje - flaga i godło Państwowe

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie „Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej”.

Wartość finansowania: 35.000.000,00 PLN

Celem inwestycji jest adaptacja zabytkowego obiektu, który należy do historycznego zespołu budynków dawnych Zakładów Zbożowo Młynarskich i Zakładów Tytoniowych na potrzeby nowo powstającego muzeum. W latach 1940-44 budynek wykorzystywany był do pomocy w funkcjonowaniu obozu KL Auschwitz jako magazyn SS „Lagerhaus”. Obiekt ten ze względu na swoją historię jest odpowiednim miejscem do utworzenia w nim Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Powstanie muzeum wynika z potrzeby uzupełnienia narracji o wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców, w tym pokazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności po wybuchu II wojny światowej i pomocy udzielanej więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Lof=gotyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dotacje - flaga i godło Państwowe

Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie „Otwieramy, promujemy – dofinansowanie wydarzeń związanych z otwarciem wystawy stałej MPMZO”.

Wartość finansowania: 250.000,00 PLN

Celem realizacji zadania jest dotarcie z informacją o powstaniu i działalności Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej do możliwie jak najszerszego grona odbiorców, nie tylko krajowych. Głównym celem muzeum jest upamiętnienie i przedstawienie w przestrzeni publicznej ofiarnego zaangażowania mieszkańców ziemi oświęcimskiej w pomoc więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. W ramach realizacji zadania zaplanowano różnorodne formy wydarzeń promocyjnych jak np. warsztaty, konferencje, koncerty.

Lof=gotyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego