CENNIK

BILET NORMALNY – 15 zł/os

BILET ULGOWY – 9 zł/os

BILET RODZINNY (maks. 5 osób) – 45 zł
(2 os. dorosłe i 3 dzieci do 16. roku życia lub 1 os. dorosła i 4 dzieci do 16. roku życia)

BILET DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY – 12 zł /os
(po okazaniu Karty Dużej Rodziny)

BILET GRUPOWY – 9 zł/ os
(grupa od 10 osób)

WTOREKbezpłatne wejście na ekspozycję dla turystów indywidualnych (wypożyczenie audioprzewodnika dodatkowo płatne 5 zł/szt.)

WYPOŻYCZENIE AUDIOPRZEWODNIKA – 5 zł/szt.
Wersje językowe: polska, angielska, niemiecka.
Ścieżka podstawowa i rodzinna.

WARSZTATY/LEKCJE MUZEALNE – 8 zł /os

WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ:
(wraz z jej obsługą i osprzętowaniem multimedialnym) – każdorazowo decyzję o wynajmie podejmuje Dyrektor.

UPRAWNIENIA DO ULGI

Uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego przysługują:

a) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom,

b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym,

c) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

d) kombatantom,

e) osobom legitymującym się kartą ISIC oraz Kartą Euro26,

f) honorowym dawcom krwi za okazaniem legitymacji HDK.

UPRAWNIENIA DO BILETU BEZPŁATNEGO

Uprawnienia do skorzystania z biletu bezpłatnego przysługują:

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

b) pracownikom muzeów,

c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

d) posiadaczom Karty Polaka,

e) dzieciom do lat 7,

f) asystentom osób z niepełnosprawnością,

g) weteranom i weteranom poszkodowanym,

h) jednemu nauczycielowi lub opiekunowi grupy przedszkolnej i szkolnej, uczestnikom warsztatów na każde 10 osób w grupie. Dla opiekuna grupy bezpłatne wypożyczenie audioprzewodnika,

i) wolontariuszowi Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w okresie trwania wolontariatu wraz z osobą towarzyszącą.

POZOSTAŁE INFORMACJE

• Osoba uprawniona do ulgi lub zwolnienia z opłaty okazuje pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

• W celu zapewnienia dostępności audio przewodnika zalecamy wcześniejszą rezerwację wejścia do Muzeum poprzez stronę internetową www.muzeumpamieci.pl lub telefonicznie +48 33 447 40 84.

• Dyrektor ma prawo do zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty za zwiedzanie Muzeum w uzasadnionych wypadkach.

• Wszystkie urządzenia są dezynfekowane po każdym użyciu.

• Średni czas zwiedzania wynosi 1,5 h.

• Muzeum posiada bezpłatny parking dla samochodów osobowych oraz autokarów.