Zdjęcia znajdujące się na stronie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej pochodzą z kolekcji: Mirosława Ganobisa, Łukasza Szymańskiego oraz Archiwum Państwowego w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej.