Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum

14. Fotografia zbiorowa członków Rady Muzeum.
Facebook
Twitter
LinkedIn

28 marca 2024 roku miało miejsce uroczyste, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Na wstępie głos zabrała i powitała zebranych Dyrektor Muzeum Pani Dorota Mleczko. Następnie Pani Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wręczyła akty powołania.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w skład Rady Muzeum wchodzą:

– Pani Dorota Niedziela – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

– Pan Andrzej Kacorzyk  – Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

– Pan Jarosław Jurzak – Prezes Zarządu Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej w Brzeszczach

– Pan Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport

– Pani Teresa Jankowska – Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

– Pani Wioletta Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu

– Pan Tomasz Kosecki – Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

– Pan Władysław Kwiatkowski – Dyrektor Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu 

– Pani Beata Szydło – Posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

– Pan dr Jarosław Szarek – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

– Ksiądz prof. dr hab. Wojciech Zyzak – profesor w Katedrze Teologii Duchowości wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

– Pani dr inż. Helena Wisła – Prezes Fundacji „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”

– Pani Barbara Ledwoń – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka w Oświęcimiu

– Pan prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński – historyk, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przewodniczącym Rady został wybrany Pan dr Jarosław Szarek – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, a zastępcą przewodniczącego Pan Tomasz Kosecki – Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Akt powołania otrzymuje Pani Beata Szydło – Posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.
Akt powołania otrzymuje Pan Andrzej Kacorzyk  – Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
Akt powołania otrzymuje Pan Jarosław Jurzak – Prezes Zarządu Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej w Brzeszczach.
Akt powołania otrzymuje Pani Teresa Jankowska – Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.
Akt powołania otrzymuje Pani Wioletta Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Akt powołania otrzymuje Pan Tomaszowi Kosecki – Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Akt powołania otrzymuje Pan Władysław Kwiatkowski – Dyrektor Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu.
Akt powołania otrzymuje Pan dr Jarosław Szarek – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Akt powołania otrzymuje Ksiądz prof. dr hab. Wojciech Zyzak – profesor w Katedrze Teologii Duchowości wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Akt powołania otrzymuje Pani Helena Wisła – Prezes Fundacji „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”.
Akt powołania otrzymuje Pani Barbara Ledwoń – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka w Oświęcimiu.
Akt powołania otrzymuje Pani Dorota Niedziela – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Akt powołania otrzymuje Pan Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport.
Fotografia zbiorowa członków Rady Muzeum.