Niezapomniany występ Filharmonii Krakowskiej 

Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami
Facebook
Twitter
LinkedIn

W sobotę 30 września o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa Robotnika w Oświęcimiu miało miejsce niezwykłe wydarzenie – koncert Filharmonii Krakowskiej z okazji dołączenia Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej do grona Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego. 

Licznie zgromadzoną publiczność powitała Pani Iwona GibasCzłonek Zarządu Województwa Małopolskiego, która objęła wydarzenie patronatem honorowym. W krótkiej przemowie wyraziła radość z powodu objęcia roli organizatora naszej instytucji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, podkreślając rolę jaką dla lokalnej społeczności, a także dla całego regionu odgrywa Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Następnie głos zabrała Pani Dorota Mleczko – Dyrektor MPMZO. Przytaczając historię powstania muzeum, wyraziła wdzięczność wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w tworzenie nowej jednostki. Szczególne podziękowania skierowała do mieszkańców, którzy chętnie dzielili się z nami swoimi wspomnieniami, relacjami i rodzinnymi pamiątkami – Bez tej otwartości nie mogłaby powstać nasza wystawa stała – podkreśliła Dyrektor muzeum. Na zakończenie zaprosiła zgromadzoną publiczność do obejrzenia krótkiego filmu opowiadającego o Muzeum Pamięci – o jego działalności edukacyjnej, nowatorskich rozwiązaniach technicznych zastosowanych na wystawie stałej i nade wszystko o jego ponadczasowym przesłaniu o sile człowieczeństwa.

Po zakończeniu projekcji filmu, przyszedł czas na główny punkt programu – koncert Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Artyści witani brawami zajęli przygotowane dla nich miejsca przed główną apsydą kościoła św. Józefa. Ponad sześćdziesięcioosobowej Orkiestrze towarzyszyli soliści: Emilia Pływacz, Magda Drozd, Mateusz Prendota i Maciej Drużkowski, a na jej czele stał maestro Janusz Wierzgacz. W repertuarze znalazły się między innymi utwory do słów Jacka Kaczmarskiego, Marka Grechuty i Adama Asnyka. Wystąpieniu towarzyszyła efektowna oprawa świetlna, pogłębiająca wrażenia płynące z obcowania z pięknem muzyki i z zadumy nad słowem śpiewanym. Występ artystów zakończyły gromkie brawa i owacje na stojąco. 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu, cieszymy się, że mogliśmy podzielić się nim z Państwem. Dziękujemy artystom za wspaniały i niezapomniany występ. Szczególne podziękowania składamy Księdzu Fryderykowi Tarabale – proboszczowi parafii św. Józefa Robotnika za możliwość zorganizowania koncertu w świątyni nad którą sprawuje pieczę. 

Przemówienie honorowego patrona wydarzenia – Pani Iwony Gibas, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.
Przemówienie dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej – Pani Doroty Mleczko.
Projekcja filmu opowiadającego o Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami.
Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami.
Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami.
Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami.
Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami.
Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami.
Występ Orkiestry Filharmonii Krakowskiej wraz z solistami.
Owacje na stojąco.