Czas na zgłaszanie kandydatów do małopolskich nagród

Nagroda Pamięć i Tożsamość
Facebook
Twitter
LinkedIn

Do 26 września br. można zgłaszać kandydatury do nagród Województwa Małopolskiego – Nagrody Twórczości i Nagrody „Pamięć i Tożsamość” – związanych z działalnością artystyczną i pamięcią historyczną. 

Małopolska Nagroda Twórczości i Nagroda „Pamięć i Tożsamość” zostały zainicjowane w 2021 roku. Pierwsza z nich jest przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski w 2023 roku. Pula nagrody wynosi 80 000 zł. 

Nagroda „Pamięć i Tożsamość” jest przyznawana za propagowanie historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Pula nagrody to 60 000 zł.

Więcej informacji o tym, kto i w jaki sposób może dokonać zgłoszeń:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328962,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-malopolska-nagroda-tworczosci.html

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328945,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-pamiec-i-tozsamosc.html