Ważna rola lokalnej historii na drodze do budowania tożsamości

Logotyp Akademii Dziedzictwa
Facebook
Twitter
LinkedIn

Od konferencji online poświęconej edukacji regionalnej rozpocznie się 19 września II edycja Akademii Dziedzictwa Pamięci. W trakcie sześciu kolejnych spotkań uczestnicy będą poznawać historię ziemi oświęcimskiej – odwiedzą ciekawe miejsca w Oświęcimiu, Harmężach, Osieku, Jawiszowicach, Chełmku i Nowej Wsi.

Akademię organizują: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

19 września MCDN Ośrodek w Oświęcimiu zaprasza na konferencję online pt. „Edukacja regionalna drogą do budowania własnej tożsamości i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego”. Początek na platformie Teams o godz. 15.30. Konferencja potrwa do 17.45. Udział jest bezpłatny.  

Adresatami są:  dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oraz inne zainteresowane osoby.

Zgłoszenia prosimy kierować  przez elektroniczny System Rezerwacji Szkoleń dostępny na stronie internetowej: www.mcdn.edu.pl

Program

15.30-15.35  

Otwarcie konferencji

15.35-16.20 

„Dziedzictwo przodków jako fundament budowy wspólnoty kulturowej oraz narzędzie do kreowania społeczeństwa obywatelskiego” – Michał Masłowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 

16.20-16.50 

„Opowiadanie lokalności, czyli o budowaniu więzi…” – Dominika Mietelska-Jarecka, główny specjalista ds. dziedzictwa kulturowego w Małopolskim Instytucie Kultury

16.50-17.35

„Znaczenie pamięci mieszkańców Osieka w kształtowaniu własnej tożsamości i aktywności obywatelskiej” – Andrzej Kacorzyk, prezes Towarzystwa Miłośników Osieka

17.35-17.45

Podsumowanie konferencji, zaproszenie do udziału w II edycji projektu edukacyjnego Akademia Dziedzictwa Pamięci 

Niezwykle ważną częścią Akademii Dziedzictwa Pamięci są różne formy spotkań historycznych. W drugiej edycji, na przestrzeni najbliższych ośmiu miesięcy będzie ich sześć. Są adresowane do dyrektorów oraz nauczycieli II i III etapu edukacyjnego.

Koszt: bezpłatne. Prowadzący: edukatorzy z MPMZO, opiekunowie/kuratorzy wystaw, nauczyciele konsultanci MCDN Ośrodek w Oświęcimiu.

Spotkanie 1

17 października 2023 r., godz. 16.00-18.15 – zbiórka: Oświęcim, Plac św. Maksymiliana 2

• Ocalić od zapomnienia – pamiątki po św. Maksymilianie Kolbe zgromadzone w kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu

Spotkanie 2

16 listopada 2023 r., godz. 16.00-18.15 – zbiórka: Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 4

• Historia fabryki Jakoba Haberfelda

• Sekrety piwnicy Mirosława Ganobisa

Spotkanie 3

7 lutego 2024 roku, godz. 16.00-18.15 – zbiórka: Osiek, ul. Karolina 5

• Izba Regionalna Doliny Karpia w Osieku

Spotkanie 4

14 marca 2024 r., godz. 16.00-18.15 – zbiórka: Chełmek, ul. Staicha 3

• Śladami fabrykanta Tomasza Baty w Chełmku

Spotkanie 5

13 kwietnia 2024 r., godz. 9.00-14.00 – wycieczka autokarowa, wyjazd: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

• Szlakiem architektury drewnianej w Małopolsce na przykładzie kościoła św. Marcina w Jawiszowicach

• Skarby architektury drewnianej ukryte w Beskidzkim Muzeum Rozproszonym Diecezji Bielsko-Żywieckiej – szkoła przyparafialna w Starej Wsi

Spotkanie 6

14 maja 2024 r., godz. 16.00-18.15 – zbiórka: Harmęże, Centrum św. Maksymiliana 

• Tajemnica figurki Matki Bożej zza drutów

• Podsumowanie projektu

• Spotkanie przy ognisku.

Zgłoszenia prosimy kierować  przez elektroniczny System Rezerwacji Szkoleń dostępny na stronie internetowej: www.mcdn.edu.pl