Rondo imienia Heleny Stupki w Oświęcimiu

Rondo u zbiegu ulic Legionów i Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu otrzymało imię Heleny Stupki
Facebook
Twitter
LinkedIn

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym u zbiegu ulic Legionów i Maksymiliana Kolbego ma patronkę – Helenę Stupkę, niezwykle zasłużoną dla pomocy więźniom KL Auschwitz.

Uchwałę w tej sprawie 26 sierpnia podjęła Rada Miasta Oświęcim. Rondo znajduje się nieopodal tzw. Lagerhausu, w którym po zakończeniu modernizacji obiektu swoją siedzibę będzie miało Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Celem instytucji jest upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosących pomoc więźniom obozu Auschwitz.

Bohaterka z czasów niemieckiej okupacji, choć urodziła się na obecnej Ukrainie, dorosłe życie związała z Oświęcimiem, gdzie wraz z mężem zamieszkała w latach 30. XX wieku.

Podczas II wojny światowej działała w konspiracji, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, potem w Armii Krajowej. Używała pseudonimu „Jadźka”. Po zbudowaniu przez Niemców obozu Auschwitz zaangażowała się w pomoc więźniom. Organizowała żywność oraz przekazywała grypsy. Kierowała także Komitetem Niesienia Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Oświęcimskiego. Pomogła wielu uciekinierom z KL Auschwitz, m.in. Augustowi Kowalczykowi. Uczestniczyła także w przygotowaniach do innych ucieczek.

Po aresztowaniu przez gestapo w 1943 r. i późniejszemu zwolnieniu z aresztu, ukrywała się,  dalej działając w konspiracji. Po zakończeniu wojny m.in. prowadziła drogerię w Oświęcimiu. 6 czerwca br. minęło 45 lat od jej śmierci. Miała wówczas 77 lat.

Rondo nosiłoby imię Heleny Stupki wcześniej. Jednak pojawiły się wątpliwości związane z jej działalnością po wojnie.

W połowie lipca uzyskano odpowiedź z Instytutu Pamięci Narodowej wskazującą na możliwość nadania takowego imienia.

„Uprzejmie informuję, iż w kontekście ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U z 2018 r. poz. 1103) nie ma przeciwskazań, aby upamiętnić Helenę Stupkę, poprzez nadanie jej imienia rondu w Oświęcimiu” – napisał Adam Siwek, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w IPN.

Rondo u zbiegu ulic Legionów i Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu otrzymało imię Heleny Stupki

Fot. Rondo u zbiegu ulic Legionów i Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu otrzymało imię Heleny Stupki