Ścieżka Superbohaterów

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNO – REKREACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY MUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Ścieżka SuperBohaterów

Dziecko nie może myśleć „jak dorosły”, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych.

Nasze muzeum chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, w tym dzieci, młodzieży i całych rodzin z przekazem o tragicznych czasach II wojny światowej, życiu mieszkańców  i ich odwadze w niesieniu pomocy więźniom KL Auschwitz  wykorzystało teren otaczający budynek  poprzez stworzenie wyjątkowej strefy edukacyjno- rekreacyjnej, umownie przez nas nazwanej Ścieżką Superbohaterów.

Jest to miejsce dla dzieci i młodzieży, w którym w sposób realny mogą spędzić czas, a w sposób symboliczny spotkać i poznać bliżej dzieci, które mieszkały w tej okolicy w czasie II wojny światowej. Zwłaszcza, że ich historie są szczególne. Mimo, że z punktu widzenia dorosłego, są to dziś wspomnienia trudne i bolesne, pełne napięcia i strachu, to jednak w pewien sposób ekscytujące i wyjątkowe, bo prawdziwe i opowiedziane przez samych bohaterów. Łatwiej się nimi podzielić siedząc na wspólnej ławce.

Przestrzeń wokół stref ma więc służyć zarówno refleksji, jak również jest miejscem zwyczajnego odpoczynku.

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNO – REKREACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY MUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

Ścieżka Superbohaterów, jak też samo Muzeum, ma stać się dla mieszkańców Oświęcimia i okolicznych miejscowości miejscem ich własnej pamięci o przodkach, często najbliższych członkach rodziny, znajomych lub sąsiadach, którzy będąc jeszcze dziećmi dawali innym dobro, narażając się na niebezpieczeństwo na równi z dorosłymi. O tym między innymi opowiadają nagrania zgromadzone w Muzeum, udostępnione zwiedzającym w ramach stałej ekspozycji. O tym samym, choć przy użyciu innych narzędzi, opowiada dzieciom i ich rodzicom oraz dorosłym opiekunom  aranżacja przestrzeni strefy edukacyjno – rekreacyjnej.

Ścieżka Superbohaterów w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

W każdej strefie tej przestrzeni umiejscowione są postaci dzieci wykonane w formie rzeźb artystycznych z czytelnie zakomponowanym tekstem edukacyjnym, będące  równocześnie swoistymi  „przystankami pamięci” o pomocy niesionej więźniom KL Auschwitz w czasie II wojny światowej. Połączone z nimi urządzenia przeznaczone do wypoczynku i zabawy zamontowane są w stabilny sposób.

Rzeźby postaci dziecięcych, odnoszą się  do konkretnych pomagających więźniom osób, które w czasie wojny były jeszcze dziećmi. Celem ich działań było niesienie dobra, pomimo bardzo realnego zagrożenia życia. Dlatego w kontekście edukacji najmłodszych można określić ich mianem „Superbohaterów”. Osoby wspominające te czasy, podkreślają w wypowiedziach ujętych w materiałach filmowych wyświetlanych w ramach wystawy stałej w Muzeum, że ich zachowania były naturalne, zwykłe, oczywiste. Z tego względu przystanki przy ścieżce mają formę zwykłych rzeczy służących do zabawy, ale opatrzonych postacią zindywidualizowanego dziecka z nadanym mu konkretnym imieniem.  Każda postać opatrzona jest swoją historią – prostym, krótkim tekstem.

Spacer ścieżką nie jest bowiem wyłącznie rozrywką, lecz ma skłaniać dorosłych do rozmowy z dziećmi, snucia opowieści opartych również na wspomnieniach własnej rodziny, wyjaśniania właściwych postaw – tak jak ujmują to niosący pomoc w swych relacjach: „pomagali, ponieważ tak zostali wychowani, nie można było nie pomagać”. Ponieważ ich dzieciństwo pozbawione było zabaw, to miejsce  dedykowane jest im samym.

Ścieżka  Superbohaterów jest miejscem odpoczynku, rozmowy, zabawy, do którego  przychodzi się chętnie,  nie tylko ze względu na potrzebę zwiedzenia Muzeum, ale też z chęci  edukacyjnego spędzenia wolnego czasu.

Serdecznie zapraszamy do wykorzystywania tej unikatowej, pięknie zaaranżowanej  przestrzeni obok Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.