Temat robót przymusowych jest mało znany

Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko wita uczestników konferencji

Partner wydarzeń:

Cztery prelekcje i poruszające relacje świadków historii znalazły się w programie konferencji popularnonaukowej pt. „Robotnicy przymusowi – zapomniane ofiary III Rzeszy”. Wydarzenie było transmitowane na żywo, a jego zapis jest dostępny w internecie.

Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko witając uczestników powiedziała, że konferencja jest jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Kto skłonił nas do zajęcia się tym trudnym tematem? To byli nasi świadkowie historii. Bardzo często  w ich wypowiedziach pojawiał się wątek prac przymusowych członków ich rodzin na rzecz III Rzeszy. Kiedy przygotowywaliśmy się do konferencji, okazało się, że jest to temat, pomimo swej wagi, mało zbadany i opisany historycznie – mówiła Dorota Mleczko.

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, która objęła wydarzenie honorowym patronatem zaznaczyła, że konferencja jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem muzeum i województwa po zmianie organizatora dla tej instytucji kultury.

Myślę, że aktywność historyczna i edukacyjna, którą prowadzi muzeum jest bardzo szeroko i dobrze odbierana – powiedziała Iwona Gibas.

W programie znalazły się następujące wystąpienia:

Dr Mariusz Solarz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Przymusowa praca na terenie III Rzeszy podczas II wojny światowej. Wprowadzenie.

Dr hab. Grzegorz Bębnik, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Ofiary Intelligenzaktion na ziemiach wcielonych do prowincji śląskiej w systemie obozowym i pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy. Wstępne podsumowanie.

Dr Piotr Setkiewicz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej i inni robotnicy przymusowi w IG Farben.

Dr Katarzyna Woniak, Centrum Studiów Polonoznawczych na Uniwersytecie w Halle (prelekcja zdalna)

Między upokorzeniem a nadzieją. Emocje polskich robotników przymusowych.

Duże wrażenie na uczestnikach zrobił film z relacjami świadków historii – robotników przymusowych przygotowany na podstawie relacji ze zbiorów Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Organizację konferencji wspierał Partner Wydarzenia Tauron Dystrybucja S.A. realizujący program Bezpieczniki TAURONA.

Zapis konferencji można obejrzeć w internecie.

Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko wita uczestników konferencji
Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko wita uczestników konferencji.
Uczestnicy konferencji.
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas objęła konferencję honorowym patronatem.
Dr Mariusz Solarz.
Dr hab. Grzegorz Bębnik.
Dr Piotr Setkiewicz.
Relacje świadków historii – robotników przymusowych wywołały poruszenie wśród uczestników konferencji.
Facebook
Twitter
LinkedIn