Trzy miesiące pracy, pięć spotkań i wiele nowych pomysłów

Edukatorki muzealne Anita Bury (z lewej) i Joanna Cebulska w sali konferencyjnej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej przedstawiły nauczycielom bogatą ofertę warsztatów i lekcji muzealnych Fot. O. Arkadiusz Bąk
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zwiedzaniem wystawy czasowej pn. „Twarze pomocy. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w służbie społeczeństwu” zakończyła się we wtorek I edycja Akademii Dziedzictwa Pamięci.

Zorganizowanie akademii to wspólna inicjatywa Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Uczestnicy w marcu spotkali się w MPMZO na inauguracyjnej konferencji pn. „Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci”, w kolejnych tygodniach zwiedzili wystawę stałą w MPMZO i „Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, obejrzeli również film „Kurierka”. W czerwcowy wtorek, na zakończenie akademii, mieli okazję spotkać się przy rozszerzonej ekspozycji „Twarze pomocy. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w służbie społeczeństwu” znajdującej się przy budynku Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. 

Niemal każdemu działaniu towarzyszyły prezentacje konkretnych rozwiązań wykorzystania przestrzeni muzealnej i muzealnych zasobów w procesie edukacyjnym przygotowane przez edukatorki muzealne z MPMZO – Anitę Bury i Joannę Cebulską. Podczas ostatniego spotkania edukatorki bardzo dokładnie opowiedziały nauczycielom o ofercie warsztatów i lekcji muzealnych.  Pokazały też materiały ze strony internetowej www.edukacja.muzeumpamieci.pl, które można twórczo wykorzystać w trakcie zajęć w szkole.

Jak zaznaczyła Joanna Cebulska, założenia I edycji Akademii Dziedzictwa Pamięci takie jak m.in.: utożsamienie z lokalną historią i odniesienie do niej w procesie edukacyjnym, wypracowanie nawyku korzystania z bogatej oferty muzealnej, zwrócenie nauczycielom uwagi na muzeum jako miejsce edukacji czy przedstawienie oferty zajęć dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych zostały zrealizowane. 

Są już chętni na drugą edycję. Pojawiło się również wiele pomysłów na nowe działania związane poznawaniem ziemi oświęcimskiej pod kątem historii, kultury i etnografii. Wiązałyby się one z wyjazdami w interesujące historycznie miejsca oraz spotkania w terenie z członkami stowarzyszeń i miłośnikami lokalnej historii. Inny ciekawy pomysł to organizacja rajdu rowerowego szlakiem miejsc pamięci – powiedziała Joanna Cebulska

Rozmowy uczestników I edycji Akademii Dziedzictwa Pamięci podczas zwiedzania wystawy czasowej pn. „Twarze pomocy. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w służbie społeczeństwu”.
Fot. O. Arkadiusz Bąk.
Rozmowy uczestników I edycji Akademii Dziedzictwa Pamięci podczas zwiedzania wystawy czasowej pn. „Twarze pomocy. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w służbie społeczeństwu”.
Fot. O. Arkadiusz Bąk.
Edukatorki muzealne Anita Bury (z lewej) i Joanna Cebulska w sali konferencyjnej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej przedstawiły nauczycielom bogatą ofertę warsztatów i lekcji muzealnych.
Fot. O. Arkadiusz Bąk.