JAN JAKUCZEK

Jan Jakuczek (ps. „Zaolziański”) urodził się 24 grudnia 1897 roku w Michałkowicach na Zaolziu (obecnie Czechy). W trakcie I wojny światowej służył w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego. Był również powstańcem śląskim.

Jan Jakuczek
Jan Jakuczek

Po zajęciu Zaolzia przez Czechosłowację w roku 1920 rodzina Jakuczków, nie godząc się na podpisanie deklaracji lojalności względem rządu Czechosłowacji (tak zwanej „lojalki”), zmuszona była wyjechać. Zamieszkali w Oświęcimiu w osadzie barakowej, na terenie dzisiejszego osiedla Zasole. Jan podjął pracę w oświęcimskiej cynkowni.

Jan Jakuczek (stoi w pierwszym rzędzie od dołu, piąty od lewej) z pracownikami przy budynku Cynkowni w Oświęcimiu
Jan Jakuczek (stoi w pierwszym rzędzie od dołu, piąty od lewej) z pracownikami przy budynku Cynkowni w Oświęcimiu

 W działalność konspiracyjną włączył się na początku niemieckiej okupacji. Kiedy wiosną 1940 roku tworzą się struktury obwodu oświęcimskiego ZWZ/AK, Jan Jakuczek – jako sierżant rezerwy – został dowódcą oświęcimskiej placówki. Komórce tej nadano kryptonim „Zagłada”.

7 października 1942 roku został aresztowany wraz z innymi i osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Skazany, podobnie jak pozostali, wyrokiem sądu doraźnego na karę śmierci. Przewieziono go do KL Auschwitz, gdzie został rozstrzelany przez Niemców 25 stycznia 1943 roku.