MARIAN FELIKS

Marian Feliks (ps. „Patrycjusz”) urodził się 29 stycznia 1904 roku w Krakowie. Z wykształcenia był architektem. Mieszkał w Oświęcimiu. W momencie tworzenia struktur ZWZ/AK na ziemi oświęcimskiej wiosną 1940 roku został członkiem sztabu obwodu oświęcimskiego odpowiedzialnym za kwatermistrzostwo.

Wraz z innymi konspiratorami został aresztowany w Oświęcimiu 7 października 1942 roku i osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Skazany przez Niemców na karę śmierci, zmarł w więzieniu na tyfus 6 stycznia 1943 roku.