Awit Szubert jakiego nie znaliśmy

Uczestników konferencji obecnych na sali i tych przed ekranami komputerów przywitała dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko

Partner wydarzeń:

Prelegentki, które podczas konferencji popularno-naukowej w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej opowiadały o życiu i twórczości oświęcimianina – wybitnego fotografa Awita Szuberta, zaprezentowały również mnóstwo jego zdjęć z różnych etapów twórczości.  

Prowadzący spotkanie kustosz MPMZO Zbigniew Mazur powiedział, że konferencja ma na celu przybliżenie twórcy urodzonego w Oświęcimiu a w rodzinnym mieście mało znanego.

Był niezwykłym fotografikiem, pionierem fotografii górskiej w Polsce, był także powstańcem styczniowym i świetnym artystą malarzem wykształconym na uczelniach zagranicznych – mówił.

–  Awit Szubert to osoba o dużej pasji, o dużym profesjonalizmie, ale też z dużym dążeniem do poszukiwań, do inspiracji, co prowadziło do tego, że później był pionierem w różnych obszarach – podkreśliła witając uczestników dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko.

O działalności w Oświęcimiu i później w krakowskim atelier Awita Szuberta opowiedziała Katarzyna Marko, kustosz Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. 

Pionierskiej fotografii podziemnej w kopalni w Wieliczce był poświęcony wykład dr. Barbary Konwerskiej, zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. To dzięki zdjęciom Awita wykonanym przy użyciu sporządzonej przez niego specjalnej magnezji stanowiącej źródło światła, można dziś zobaczyć, jak wyglądały niektóre, nieistniejące dziś kopalniane przestrzenie.

Trzecia prelegentka, Barbara Węglarz – kustosz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, kierownik oddziału Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szlachtowej koło Szczawnicy, przybliżyła zebranym, jakże ważną, szczawnicką część życia Szuberta. Twórca przez lata tworzył w Szczawnicy, tu zmarł i tu został pochowany.

Wszystkie wykłady skrzyły się od zaskakujących szczegółów, fotografii i anegdotycznych wspomnień. Szczególnie mocno wybrzmiała historia z organizowania przez uznanego wówczas twórcy – Awita Szuberta atelier w Dworcu Gościnnym (Kursalonie) w Szczawnicy. Jak się okazało, zostały spełnione wszystkie jego zachcianki włącznie z… budową pomostu łączącego dom Szubertów z budynkiem dworca. 

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy czasowej w holu muzeum. Są na niej eksponowane fotografie, karty pocztowe i heliograwiury autorstwa Awita Szuberta pochodzące ze zbiorów Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Wystawa będzie czynna do końca maja.

Konferencja odbyła się przy wsparciu Partnera Wydarzenia TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Zapis konferencji można obejrzeć tutaj:

Zapis konferencji poświęconej Awitowi Szubertowi w serwisie YouTube
Uczestników konferencji obecnych na sali i tych przed ekranami komputerów przywitała dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko
Uczestników konferencji obecnych na sali i tych przed ekranami komputerów przywitała dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko.
Uczestnicy konferencji.
Konferencję poprowadził kustosz MPMZO Zbigniew Mazur.
Prelekcja Katarzyny Marko.
Prelekcja dr. Barbary Konwerskiej.
Prelekcja Barbary Węglarz.
Do obejrzenia wystawy czasowej zachęcał pracownik Działu Historycznego MPMZO Piotr Hertig.
Przerwa kawowa.
Wystawa czasowa prac Awita Szuberta w holu muzeum.
Facebook
Twitter
LinkedIn