Zmarł Mieczysław Jakuczek

Mieczysław Jakuczek
Facebook
Twitter
LinkedIn

W wieku 95 lat zmarł Mieczysław Jakuczek – znany artysta, znawca i popularyzator historii Oświęcimia, świadek historii.

Urodził się w 1928 r. w osadzie barakowej w Oświęcimiu. Był dzieckiem uchodźców z Zaolzia zajętego w 1920 r. przez Czechosłowaków. Jego ojciec Jan Jakuczek ps. „Zaolziański” podczas niemieckiej okupacji jako komendant kierował placówką ZWZ/AK w Oświęcimiu. Wraz z innymi aresztowanymi przez Niemców konspiratorami został rozstrzelany 25 stycznia 1943 r.

muzeumpamieci.pl/25-stycznia-1943/

W trakcie wojny Mieczysław Jakuczek podlegał obowiązkowi pracy dla Niemców. Tak wspomina czas, gdy trafił do nowo zbudowanego kina niemieckiego. Powstało ono na terenie obecnego zakładu salezjańskiego. Funkcjonowało bardzo krótko. Zostało zniszczone podczas jednego z amerykańskich nalotów w 1944 roku.

Poszedłem do Arbeitsamtu. Był przydział nowej pracy. Dostałem pracę w kinie. Musiałem zdać egzamin, więc jeździłem przez kilka dni do Katowic. Pamiętam jeden film, który mi się bardzo podobał – o rewii na lodzie – opowiadał 3 sierpnia 2021 roku w relacji zarejestrowanej przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Jako świadek historii wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach historycznych i opowiadał o swoich okupacyjnych przeżyciach.

Rodzinie i bliskim pracownicy Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej składają głębokie wyrazy współczucia.

8 sierpnia 2021 r. – Mieczysław Jakuczek w siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.