Jadwiga i Kazimierz Balonowie – nauczyciele z ponadczasową misją

Uczniowie ze szkoły w Gorzowie przedstawili program artystyczny
Facebook
Twitter
LinkedIn

Historię dokonań dwojga niezwykłych pedagogów można było bliżej poznać w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie.

Jadwiga i Kazimierz Balonowie to nauczyciele, którzy działalność w szczególny sposób była związana z Gorzowem. Nic zatem dziwnego, że właśnie te osoby postanowiła przedstawić szerszej publiczności nauczycielka Katarzyna Białas-Szafraniec. Wystawę zorganizowała w ramach projektu historycznego pn. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX w.”

Podczas mojej pracy nad wystawą odkryłam tę piękną historię. Jest bardzo dużo różnych wartości, które bohaterowie przekazywali gorzowianom i osobom, którym pomagali nie tylko pod względem edukacyjnym, ale także kulturalnym – mówiła autorka wystawy witając gości.

Uroczyście wystawę otworzyli ks. Augustyn Dziędziel wychowanek państwa Balonów i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

Wydarzenia z historii szkoły przywołali uczniowie w krótkim programie artystycznym. Głos zabrała także Maria Kramarczyk badająca dzieje edukacji w regionie. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej reprezentowały edukatorki – Joanna Cebulska i Anita Bury.

Ekspozycja składała się z dwóch części. W przyszkolnym ogrodzie stanęło osiem tablic. Znalazły się na nich fotokopie zdjęć i dokumentów oraz informacje dotyczące aktywności zawodowej Jadwigi i Kazimierza Balonów. Wewnątrz budynku można było z kolei podziwiać oryginalne dokumenty i zdjęcia. 

Projekt historyczny pn. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX w.” skierowany do nauczycieli, pracowników instytucji kultury, świetlic, bibliotek oraz lokalnych stowarzyszeń zajmujących tematyką historyczną w powiecie oświęcimskim realizowało Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z Powiatem Oświęcimskim i Gminą Oświęcim. Celem było stworzenie cyklu wystaw prezentujących losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Wydarzenie w Gorzowie było siódmym z kolei i ostatnim. Wcześniej przygotowane  ekspozycje można było oglądać w: Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Oświęcimiu,  Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, galerii „Szklana” Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze (autorki z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej), Domu Strażaka w Malcu (autorki –  Młodzieżowa Drużyna przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu).

Uczniowie ze szkoły w Gorzowie przedstawili program artystyczny
Uczniowie ze szkoły w Gorzowie przedstawili program artystyczny
Goście uczestniczący w otwarciu wystawy
Goście uczestniczący w otwarciu wystawy
Fragment ekspozycji w ogrodzie przyszkolnym
Uroczyste otwarcie wystawy przez ks. Augustyna Dziędziela i burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa
Ks. Augustyn Dziędziel i autorka wystawy Katarzyna Białas-Szafraniec
Fragment ekspozycji w szkole
Ekspozycja w szkole
Fragment ekspozycji w szkole