Mało znana historia Stanisławy i Franciszka Mazurów

Stanisława ps. „Marcinowa” i Franciszek ps. „Marcin” Mazurowie Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej/Archiwum Mieczysława Mazura 
Facebook
Twitter
LinkedIn

W nocy z 9 na 10 sierpnia 1943 roku Niemcy aresztowali w Brzeszczach Gabrielę i Jana Nosalów. Wraz z nimi do aresztu trafiła Stanisława Mazur. Niedługo później wszyscy zginęli, dlatego że w konspiracji pomagali więźniom KL Auschwitz.

Jan Nosal był znanym działaczem PPS. Od 1920 roku mieszkał w Brzeszczach i pracował w kopalni. Po wyborach do Sejmu RP w 1928 roku został posłem. Od marca do września 1939 roku pełnił funkcję burmistrza Jaworzna. W czasie niemieckiej okupacji posługiwał się pseudonimami „Boruta”, „Stary”. Z dużym zaangażowaniem uczestniczył w konspiracyjnych działaniach. Wraz z żoną dostarczali więźniom KL Auschwitz żywność i leki. Pośredniczyli też w przekazywaniu korespondencji. 

Również aktywnym działaczem PPS był Franciszek Mazur, który w latach 20. I 30. XX wieku w ramach prowadzonej działalności politycznej m.in. organizował strajki. Był jednym z współtwórców przedwojennego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Jaworznie.

W latach 1940-1941 organizacje podziemne PPS z Brzeszcz i PPS obwodu jaworznicko-chrzanowskiego kierowanej przez Franciszka Mazura ps. „Marcin” nawiązały ścisłą współpracę w zakresie pomocy więźniom Auschwitz. Franciszek m.in. uczestniczył w przygotowaniu ucieczki z KL Auschwitz Józefa Cyrankiewicza – po wojnie działacza komunistycznego, premiera i przewodniczącego Rady Państwa. Nie doszła ona jednak do skutku.

Żona Franciszka – Stanisława ps. „Marcinowa” była konspiracyjną łączniczką. W sierpniu 1943 roku pojechała do Brzeszcz, by ostrzec małżeństwo Nosalów przed aresztowaniem. Wpadła w zasadzkę zastawioną przez Niemców w domu Nosalów. 

Tak tę historię opisuje w swoich wspomnieniach w książce pt. „W cieniu Auschwitz” Edward Hałoń ps. „Boruta”.

„Niekwestionowany przywódca, obdarzony autorytetem starego przedwojennego działacza i posła socjalistycznego, Jan Nosal, wraz z żoną i przebywającą wówczas w mieszkaniu łączniczką „Marcinową”, Stanisławą Mazurową z Jaworzna, zostali aresztowani. „Marcinowa” wpadła przypadkiem , była akurat w mieszkaniu, dlaczego jednak i za co konkretnie aresztowano Nosala, do końca nie wiedzieliśmy. Po krótkim śledztwie osadzono ich w Auschwitz, gdzie wszyscy zginęli”. Stanisława Mazur była najmłodsza z nich. W dniu śmierci miała tylko 35 lat, Gabriela Nosal – 56 lat, Jan Nosal – 60 lat.

Poszukiwany przez Niemców Franciszek Mazur musiał się ukrywać. 

Historią swoich przodków zajął się mieszkający w Warszawie wnuk – Mieczysław Mazur. Tak opisał powojenne losy dziadka.

W lutym 1945 r. zostaje powołany na stanowisko wicedyrektora Kopalni „Jaworzno” oraz przewodniczącego Miejskiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej. Na stanowisku tym pozostaje do połączenia się PPS z PPR tj. do dnia 15 grudnia 1948 r. Po połączeniu się obu partii zostaje jej członkiem [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]. Piastuje mandaty w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Centralnym Związku Górników, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz sądownictwie jako ławnik. W 1952 r. przechodzi na rentę inwalidzką”.  

W tym samym roku, po donosie, Franciszek został aresztowany i skazany na sześć miesięcy obozu pracy za znieważenie Józefa Stalina. Ostatecznie sąd go uniewinnił w 1957 roku. Zmarł 6 maja 1967 roku w Jaworznie.

Jedna z ulic w Jaworznie została nazwana na cześć małżeństwa Mazurów. Obecnie nosi nazwę S.F. Mazur.

***

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej dziękuje Mieczysławowi Mazurowi za  przekazane do muzealnych zbiorów dokumenty i fotografie związane z historią Jego rodziny.

Muzeum cały czas gromadzi przedmioty, zdjęcia i materiały związane z lokalną historią. Rejestruje również relacje świadków. Wszystkich, którzy chcieliby się podzielić historią swojej rodziny zachęcamy do kontaktu telefonicznego – 33/447-40-84 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@muzeumpamieci.pl

Stanisława ps. „Marcinowa” i Franciszek ps. „Marcin” Mazurowie Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej/Archiwum Mieczysława Mazura 
Stanisława ps. „Marcinowa” i Franciszek ps. „Marcin” Mazurowie Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej/Archiwum Mieczysława Mazura