Większa rodzina małopolskich instytucji kultury

Podpisanie umowy w sprawie przekazania prowadzenia Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Od lewej: dyrektor muzeum Dorota Mleczko, członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz.
Facebook
Twitter
LinkedIn

27 lipca w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej przedstawiciele władz województwa małopolskiego i powiatu oświęcimskiego podpisali umowę o przejęciu od 1 sierpnia prowadzenia tego muzeum przez województwo.

Potrafiliśmy wspólnie wypracować między urzędem marszałkowskim a Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu taki projekt, w którym trudno odnaleźć miejsce, w którym ktoś traci. Wszyscy w jakimś sensie zyskują – podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. 

Ważąc wszystkie za i przeciw zarząd powiatu oświęcimskiego jak i rada podjęli decyzję, że dla rozwoju tego miejsca, biorąc pod uwagę doświadczenie urzędu marszałkowskiego w prowadzeniu instytucji kultury, będzie lepiej, jeśli instytucją prowadzącą będzie województwo małopolskie. Dograliśmy szczegóły, dziś umowa leży na stole– powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Inicjatorka powstania muzeum europosłanka Beata Szydło podzieliła się z zebranymi spostrzeżeniem, że bardzo często słyszy w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie, głosy wspominające o Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jako jednym z piękniejszych i  bardziej nowoczesnych muzeów w Polsce. 

– Bądźmy dumni z tej placówki. Mam nadzieję, że rozpoczyna ona w tej chwili nowy etap, będzie się jeszcze bardziej, dynamiczniej rozwijała, będzie miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców. Bo po to między innymi powstała. Chcemy tutaj pokazywać historię naszej ziemi, historię naszych przodków, ale chcemy tutaj również mówić o przyszłości – stwierdziła Beata Szydło.

Członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas odpowiadająca w urzędzie marszałkowskim za kulturę i turystykę przypomniała, że Małopolska ma obecnie 23 instytucje kultury. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej będzie od 1 sierpnia 24. taką instytucją.  

Myślę, że dzięki temu, że będziecie w rodzinie małopolskich instytucji kultury, będziemy też mogli pokazywać cały nasz potencjał i całe nasze bogactwo, wymieniać się doświadczeniami, dzięki czemu nasi mieszkańcy będą mieli możliwość zobaczenia tego ogromnego potencjału, który drzemie w tej naszej małopolskiej kulturze – mówiła Iwona Gibas.

Umowę o przekazaniu prowadzenia Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w obecności dyrektor muzeum Doroty Mleczko podpisali: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, członkini zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz. Organem współprowadzącym pozostaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Chwilę później list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu podpisali marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas oraz prezes Roman Kwiatkowski i wiceprezes Józef Jochymczyk ze Stowarzyszenia Romów w Polsce.

Podpisanie umowy w sprawie przekazania prowadzenia Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Od lewej: dyrektor muzeum Dorota Mleczko, członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz.