Medal i dyplom dla Sprawiedliwych na wystawie stałej

Uczestnicy spotkania w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej poznali sylwetki bohaterskich mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którzy za udokumentowaną pomoc Żydom otrzymali medale Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uczestnicy spotkania w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej poznali sylwetki bohaterskich mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którzy za udokumentowaną pomoc Żydom otrzymali medale Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Wydarzenie było również okazją do przedstawienia przez prelegentów osób, które choć pomagały ratować Żydów w trakcie niemieckiej okupacji, nie zostały w taki sposób uhonorowane.

Zgromadzonych w sali konferencyjnej przywitała Dorota Mleczko, dyrektor MPMZO.

–  Powód tego spotkania jest wyjątkowy dla nas i dla naszej instytucji. Dzięki decyzji pana Antoniego Wrony, za co bardzo serdecznie dziękuję, medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którym zostali uhonorowani członkowie jego rodziny – babcia i jej dzieci, trafi na naszą wystawę stałą. Na razie w formie depozytu, ale nie ukrywam, że mamy ogromną nadzieję, że przekonamy właścicieli i ta forma zmieni się na formę stałą przekazania medalu do naszych zbiorów – powiedziała.

Na początku o sytuacji polskiego społeczeństwa pod okupacją niemiecką ze szczególnym uwzględnieniem położenia ludności żydowskiej opowiedział dr Marcin Chorązki, główny historyk Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Temat pomocy Żydom w trakcie niemieckiej okupacji na przykładzie rodziny Matlaków z Przeciszowa i Katarzyny Bydoń z Chełmka przedstawił Zbigniew Mazur – kustosz Działu Historycznego MPMZO.

O tym, jak została ocalona Noemi Berter i jak po latach została znaleziona jej rodzina w Izraelu mówił Tomasz Wieliczko z Zatora. Opowieść o uratowaniu dwóch niemieckich Żydów przez rodzinę Wronów z Nowej Wsi przedstawił Antoni Wrona. Później przekazał dyrektor Dorocie Mleczko na ekspozycję dyplom i medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przyznany Annie Wronie, Eugeniuszowi Wronie (ojciec Antoniego) i Helenie Wronie w 2006 roku.

Współorganizatorem wydarzenia było Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z następujących szkół: Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze. 

Na liście ponad siedmiu tysięcy Polaków uhonorowanych medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata znajduje się 11 mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Są to:

Józef Wrona – 1990 r.

Józef, Józefa Matlak oraz Ludwika Molenda (z domu Matlak), 
Magdalena Matlak (siostra Józefa) – 1995 r.

Maria Piecuch – 1995 r.

Anna Wrona, Eugeniusz Wrona, Helena Wrona – 2006 r.

Katarzyna Bydoń – 2014 r.

Władysława Wrażeń (po pierwszym mężu Jędrzejak, z domu Ochwat) – 2018 r.

Relację z konferencji można obejrzeć tutaj:

Relacja z konferencji „Sprawiedliwi z ziemi oświęcimskiej” dostępna w serwisie YouTube.
Uczestników spotkania powitała dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Uczestnicy spotkania.
Uczestnicy spotkania.
Prelekcja dr. Marcina Chorązkiego.
Wystąpienie Zbigniewa Mazura – kustosza z MPMZO.
Wystąpienie Tomasza Wieliczko.
Wystąpienie Antoniego Wrony.
Przekazanie przez Antoniego Wronę dyrektor Dorocie Mleczko medalu i dyplomu Sprawiedliwych na wystawę stałą.
Pamiątkowe zdjęcie przy rzeźbie Igora Mitoraja. Od lewej: Antoni Wrona, Jan Wieliczko, Tomasz Wieliczko, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, dr Marcin Chorązki, dyrektor MPMZO Dorota Mleczko.
Od czwartku, 22 listopada 2023 roku, medal i dyplom Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przyznany w 2006 r. Annie Wronie, Eugeniuszowi Wronie i Helenie Wronie a przekazany przez Antoniego Wronę można oglądać na wystawie stałej w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.