Działalność

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej prowadzi bieżącą działalność w kilku obszarach: popularyzatorsko-naukowym, edukacyjnym, wydawniczym i wystawienniczym.

Kliknij w wybrany rok, aby zobaczyć działalność muzeum na osi czasu.

Zdjęcie rodziny pozującej przed domem.

Działalność popularyzatorsko-naukowa

W 2019 roku Muzeum Pamięci zorganizowało w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach konferencję naukową połączoną z promocją publikacji dr. Andrzeja Strzeleckiego „Topografia Pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej.”

Również w zeszłym roku muzeum zaprosiło do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu na konferencję naukową pt. „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej”. W jej trakcie prelegenci przedstawiali postacie żołnierzy ziemi oświęcimskiej, którzy walczyli na różnych frontach II wojny światowej, szczególnie tych biorących udział w jednej z ważniejszych bitew – pod Monte Cassino.

Kolejną formą propagowania historii przez Muzeum Pamięci jest organizowanie spotkań z mieszkańcami pod nazwą „Pamięć wszystko obejmie”. Są one poświęcone wojennym losom osób wywodzących się z konkretnych miejscowości. W ubiegłym roku rozpoczęto cykl spotkań. Pierwsze miało miejsce w Osieku i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas kolejnego w Brzeszczach, w lutym 2020 r., frekwencja przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów.

Działalność edukacyjna

W 2019 roku Muzeum Pamięci zrealizowało projekt skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu oświęcimskiego. Przy wykorzystaniu informacji zawartych w publikacji dr. Andrzeja Strzeleckiego pt. „Topografia pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej”, powstała ogólnodostępna aplikacja mobilna, która jest interaktywną mapą miejsc pamięci. W klasach I-VIII szkół podstawowych powiatu oświęcimskiego muzealne edukatorki prowadziły warsztaty pod nazwą „Na tropach legend, historii i zabytków kultury ziemi oświęcimskiej”. Kolejny projekt muzeum był skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych w gminie Brzeszcze. Nosił nazwę „Znając cenę ryzyka – o heroicznych postawach mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej podczas okupacyjnej codzienności”.

Działalność wydawnicza

Obok wydanej przez muzeum książki dr Andrzeja Strzeleckiego pt. „Topografia pamięci”. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej”, w 2019 r. muzeum współfinansowało wydanie dwóch innych książek, tj. „Niezłomni wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim” Marcina Dziubka oraz „Za matową szybą”. W drodze do utraconej tożsamości” autorstwa Agnieszki Smreczyńskiej-Gąbki.

Konferencja „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej” w Oświęcimiu – wrzesień 2019 r.
Konferencja „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej” w Oświęcimiu – wrzesień 2019 r.
Konferencja „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej” w Oświęcimiu – wrzesień 2019 r.
Konferencja „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej” w Oświęcimiu – wrzesień 2019 r.

Działalność wystawiennicza

W pięciu miejscowościach powiatu oświęcimskiego – w Oświęcimiu, Kętach, Brzeszczach, Chełmku i Osieku – była prezentowana wystawa plenerowa poświęcona idei działalności Muzeum Pamięci. Mieszkańcy mogli zobaczyć m.in. jak będzie wyglądać nowa siedziba tej instytucji, gdyż od 2022 roku Muzeum ma funkcjonować w budynku przy ul. Kolbego w Oświęcimiu.

Placówka była także współorganizatorem mobilnej wystawy zdjęć z pobytu Jana Pawła II w dniu 7 czerwca 1979 r. w Auschwitz-Birkenau – pt. „Nie mogłem tutaj nie przybyć…” wystawę można było oglądać na płycie Rynku w Oświęcimiu.

Konferencja „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej” w Oświęcimiu – wrzesień 2019 r.
Konferencja „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej” w Oświęcimiu – wrzesień 2019 r.
Konferencja „Topografia pamięci” w Harmężach – marzec 2019 r.
Konferencja „Topografia pamięci” w Harmężach – marzec 2019.
Konferencja „Topografia pamięci” w Harmężach – marzec 2019 r.
Konferencja  „Topografia pamięci” w Harmężach – marzec 2019 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie, losy osieczan podczas II wojny światowej” w Osieku – listopad 2019 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie, losy osieczan podczas II wojny światowej” w Osieku – listopad 2019 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie, losy osieczan podczas II wojny światowej” w Osieku – listopad 2019 r.
Spotkanie z historią - listopad 2019.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie, losy osieczan podczas II wojny światowej” w Osieku – listopad 2019 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie, losy osieczan podczas II wojny światowej” w Osieku – listopad 2019 r.
Realizacja projektu edukacyjnego – aplikacji „Topografia pamięci” w Oświęcimiu - 2019 r.
Realizacja projektu edukacyjnego – aplikacji „Topografia pamięci” w Oświęcimiu - 2019 r.
Realizacja projektu edukacyjnego – aplikacji „Topografia pamięci” w Oświęcimiu - 2019 r.
Realizacja projektu edukacyjnego – aplikacji „Topografia pamięci” w Oświęcimiu - 2019 r.
Realizacja projektu edukacyjnego – aplikacji „Topografia pamięci” w Oświęcimiu - 2019 r.
Realizacja projektu edukacyjnego – aplikacji „Topografia pamięci” w Oświęcimiu - 2019 r.
Wystawa poświęcona Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Brzeszczach – lipiec 2019 r.
Wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II w Oświęcimiu – czerwiec 2019 r.
Wystawa poświęcona Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu - czerwiec 2019 r.
Wystawa poświęcona Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu - czerwiec 2019 r.
Wystawa poświęcona Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Brzeszczach – lipiec 2019 r.
Wystawa poświęcona Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu - czerwiec 2019 r.
Wystawa poświęcona Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Kętach – wrzesień 2019 r.
Wystawa poświęcona Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu - czerwiec 2019 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Realizacja projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych – 2019 r.
Realizacja projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych – 2019 r.
Realizacja projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych – 2019 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.
Realizacja projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych – 2019 r.
Spotkanie z historią „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” – luty 2020 r.