O działalności Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej na forum międzynarodowym

etatowa członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko i pracownica muzeum Aleksandra Bibrzycka
Facebook
Twitter
LinkedIn

19 maja dyrektor muzeum Dorota Mleczko mówiła o funkcjonowaniu i dokonaniach tej instytucji kultury na forum misji doradczej UNESCO WHC/ICOMOS.

Misja dotyczyła m.in. miejsc pamięci związanych z byłym niemieckim, nazistowskim obozem Auschwitz-Birkenau. Celem całodniowego spotkania prowadzonego przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w przestrzeni wirtualnej, były m.in. kwestie związane z dialogiem społecznym pomiędzy kluczowymi interesariuszami miejsc pamięci, rozwoju edukacyjnego programu podnoszenia świadomości społecznej na temat historii tych miejsc, jak również ustalenia dotyczące odpowiedniego sposobu użytkowania dobra światowego dziedzictwa poprzez dialog i dyskusję z lokalnymi interesariuszami.

Zagraniczni przedstawiciele misji doradczej WHC/ICOMOS z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat rozwoju Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zaprezentowanej przez dyrektor Dorotę Mleczko, o czym świadczyły liczne pytania ekspertów zadawane już po prezentacji.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z harmonogramem przebiega remont i adaptacja docelowej siedziby zabytkowego, stuletniego obiektu tzw. Lagerhausu.  Równocześnie prowadzona jest statutowa działalność muzeum związana z pozyskiwaniem zbiorów muzealnych w postaci fotografii, dokumentów, artefaktów, itp. jak również nagrywaniem relacji video świadków historii dotyczących ofiarnych postaw mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którzy nieśli pomoc więźniom KL Auschwitz. To stanowi już pokaźny zasób naszych zbiorów – mówi dyrektor Dorota Mleczko.

Na zakończenie prezentacji przedstawiciele misji doradczej WHC/ICOMOS zostali zaproszeni
na otwarcie muzeum, planowane już w przyszłym roku.

W spotkaniu dyrektor Dorocie Mleczko towarzyszyła etatowa członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska.

etatowa członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko i pracownica muzeum Aleksandra Bibrzycka

Od lewej: etatowa członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko i pracownica muzeum Aleksandra Bibrzycka