Poznaliśmy krewnych Władysława Jakubowskiego

Czerwiec 1931 r. Ślub Zofii Jakubowskiej (siostry Władysława Jakubowskiego) i Jana Klusa. Władysław stoi pierwszy z prawej (ze szklanką w dłoni)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dzięki pomocy miłośników rodzinnych historii oraz przyjaciół i sympatyków Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, możemy odtworzyć część historii życia rzemieślnika z Brzeszcz.

Przypomnijmy, że w 2021 roku do zbiorów Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej trafiło świadectwo czeladnicze sprzed ponad 110 lat. Należało do urodzonego w 1887 roku w Brzeszczach Władysława Jakubowskiego. Jak się okazało, mężczyzna o tym samym imieniu, nazwisku oraz urodzony w 1887 roku został pochowany na brzeszczańskim cmentarzu. Nie było jednak pewności, czy chodzi o tę samą osobę.

W grudniu 2021 roku podjęliśmy próbę odnalezienia krewnych Władysława Jakubowskiego. Do mediów wysłaliśmy informacje na ten temat. Do poszukiwań włączyła się również mieszkająca w Brzeszczach przyjaciółka MPMZO – Teresa Jankowska, członkini zarządu powiatu oświęcimskiego.

Wśród wiadomości, które przyszły w odpowiedzi do muzeum znalazł się e-mail od Michała Sobola.

Na wstępie zaznaczę, że piszę o tym Władysławie, który spoczywa na brzeszczańskim cmentarzu wraz z matką Ewą Jakubowską, ale nie mam pewności, że to ten sam, którego dotyczy świadectwo cechowe. Jestem prawnukiem jego najmłodszej siostry Zofii Klus (z domu Jakubowska). Władysław Jakubowski był synem Jakuba i Ewy z Korczyków. Jakub wywodził się z Zatora, zaś Ewa pochodziła z Jawiszowic i przed osiedleniem się w Brzeszczach należała do tamtejszej parafii św. Marcina. Władysław Jakubowski miał liczne rodzeństwo: Karolinę, Marię, Annę, Helenę, Filomenę oraz Leona i najmłodszą Zofię (moją prababcię urodzoną w 1905 roku) – wymieniał autor w nadesłanym e-mailu.

Mieszkający w Brzeszczach Michał Sobol okazał się osobą skrupulatnie dokumentującą rodzinne historie.

Lubiłem słuchać opowieści babci i dziadka – odpowiedział zapytany o to, co skłoniło go do zainteresowania losami przodków.

Sprawdzenie przez pracowników muzeum zapisów w księgach metrykalnych znajdujących się obecnie w kancelarii parafii św. Urbana w Brzeszczach (pomógł ks. proboszcz Kazimierz Kulpa) pozwoliło na ustalenie, że Władysław Jakubowski opisany przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i ten wskazany przez Michała Sobola to ta sama osoba.

Michałowi Sobolowi zawdzięczamy również informacje o tym, że Władysław Jakubowski był trzykrotnie żonaty, ale nie miał dzieci. Co do części wydarzeń z życia Władysława pozostają tylko przypuszczenia. Informacje na ich temat pochodzą z przekazów ustnych i nie są udokumentowane.

Należał do drugiego pokolenia Jakubowskich osiadłego w Brzeszczach, pierwszym był Jakub (jego ojciec, który również pracował na kolei, również przy jej budowie) oraz jego bracia (stryjowie Władysława): Tomasz Jakubowski i Michał Jakubowski (krawiec).  Jakubowscy, którzy obecnie żyją w Brzeszczach to potomkowie tych trzech braci – pisał miłośnik rodzinnych historii.

Michał Sobol udostępnił muzeum fotografie. Dzięki temu wiemy, jak ślusarz z Brzeszcz wyglądał.

Zdjęcie portretowe pochodzi z przełomu lat 50. i 60. To drugie to zdjęcie z wesela moich pradziadków – Zofii Jakubowskiej i Jana Klusa (czerwiec 1931 rok). Władysław Jakubowski stoi w ostatnim rzędzie, trzyma szklankę, po bokach pary młodej siedzą Ewa i Jakub Jakubowscy, rodzice Władysława i Zofii – wskazał Michał Sobol.

Dzięki jego zamiłowaniu do dokumentowania rodzinnych historii i poświęconemu czasowi udało się poznać kolejne losy ludzi zamieszkujących ziemię oświęcimską.


Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej to samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest powiat oświęcimski, a organem współprowadzącym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Misją muzeum jest prowadzenie działań mających na celu upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie z narażeniem życia nieśli oni więźniom KL Auschwitz.

Wystawa stała w budynku muzeum przy ulicy Kolbego 2 A w Oświęcimiu zostanie udostępniona zwiedzającym w maju 2022 roku.

Czerwiec 1931 r. Ślub Zofii Jakubowskiej (siostry Władysława Jakubowskiego) i Jana Klusa. Władysław stoi pierwszy z prawej (ze szklanką w dłoni)

Czerwiec 1931 r. Ślub Zofii Jakubowskiej (siostry Władysława Jakubowskiego) i Jana Klusa. Władysław stoi pierwszy z prawej (ze szklanką w dłoni)

Fot. Archiwum rodzinne Michała Sobola

Władysław Jakubowski na fotografii z przełomu lat. 50. i 60. Fot. Archiwum rodzinne  Michała Sobola

Władysław Jakubowski na fotografii z przełomu lat. 50. i 60.

Fot. Archiwum rodzinne  Michała Sobola

Wpis w księdze metrykalnej dotyczący narodzin Władysława Jakubowskiego 8 listopada 1887 r. w Brzeszczach

Wpis w księdze metrykalnej dotyczący narodzin Władysława Jakubowskiego 8 listopada 1887 r. w Brzeszczach

Fot. Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Świadectwo czeladnicze Władysława Jakubowskiego z 1908 r.

Świadectwo czeladnicze Władysława Jakubowskiego z 1908 r.

Fot. Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej