Sesja edukacyjna „Rodziny niosące pomoc więźniom KL Auschwitz”

1. Gości przywitała Pani Dorota Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Facebook
Twitter
LinkedIn

20 października w siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej miała miejsce kolejna sesja edukacyjna. Wydarzenie współorganizowane z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz  i Holokauście odbyło się pod nazwą „Rodziny niosące pomoc więźniom KL Auschwitz”. Sesja była transmitowana online i jest dostępna do odtworzenia na stronie  muzealnego kanału Youtube (link na końcu artykułu).

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania zebranych gości przez Panią Dorotę Mleczko – dyrektor Muzeum Pamięci, która podkreśliła, że tematyka zorganizowanej sesji jest wiodącą tematyką pracy merytorycznej MPMZO, a co ważniejsze jest to temat niezwykle istotny dla mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Podziękowała również świadkom historii, którzy zgodzili się wziąć udział w spotkaniu i podzielić się wspomnieniami, Panom: Józefowi Chałupnikowi, Bronisławowi Stupce i Piotrowi Dylikowi.

Następnie zabrała głos Pani Adelina Hetnar-Michaldo – Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Powitała zebranych w imieniu Dyrektora MCEAH Pana Andrzeja Kacorzyka. Zwróciła uwagę, że historia obozu KL Auschwitz nigdy nie będzie pełna jeśli nie uwzględni się w  niej historii tych, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom obozów koncentracyjnych. Wyraziła wdzięczność uczestnikom sesji, jako tym, którzy pomagają nieść pamięć o ludziach, którzy udzielali pomocy i ratowali więźniów. 

Po słowach wprowadzenia, rozpoczęła się część merytoryczna. Wykład wprowadzający do sesji pt. „Wybrane przykłady rodzin zaangażowanych w pomoc więźniom KL Auschwitz” wygłosił Pan dr Jacek Lachendro, pracownik Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  Na wstępie prelegent podkreślił rozległość zagadnienia – powołując się na książkę „Ludzie Dobrej Woli” wydaną przez PMA-B, określił liczbę rodzin pomagających więźniom obozu na ok. 104 rodziny. W trakcie wykładu zostały przedstawione historie kilkunastu rodzin z Oświęcimia, Brzeszcz i okolicznych miejscowości, których członkowie byli zaangażowani w niesienie pomocy, poczynając od rodzin Stupków, Dylików i Chałupników, których przedstawiciele byli obecni na sali. Przywołując na zakończenie wykładu fragment wspomnień Tomasza Sobańskiego o Helenie Jedlińskiej: „[…] nazywana przez żołnierzy konspiracji i oświęcimiaków „Mamą” , widziała w nich ludzi potrzebujących szczególnej pomocy. Za nic miała przy tym własne niebezpieczeństwo […]” , Pan dr Jacek Lachendro zwrócił uwagę, że słowa te, choć napisane o konkretnej osobie, można by przypisać do wielu ludzi niosących pomoc w czasie wojny.

Po wykładzie głos został przekazany świadkom historii. Pan Józef Chałupnik opowiedział o swoich rodzicach – o aresztowaniu ojca zaangażowanego w działalność Związku Walki Zbrojnej i o pomocy jaką niosła jego matka – Janina i ciotka – Stanisława więźniom obozu Auschwitz, przekazując żywność i grypsy.  Pan Piotr Dylik opowiedział historię swoich czterech ciotek – Alfredy, Jadwigi, Marii i Ernestyny, wychowanych w etosie harcerskim, zaangażowanych w konspirację i pomoc więźniom. Pan Bronisław Stupka nie mógł przybyć na sesję osobiście. Nasi pracownicy na kilkanaście godzin przed wydarzeniem przeprowadzili z nim wywiad, który został zaprezentowany zebranym. Pan Bronisław w rozmowie przytoczył historię swojej matki – Heleny dostarczającej żywność i lekarstwa więźniom. Opowiedział też o tym jak jako kilkuletnie dziecko uczestniczył w przekazywaniu żywności i grypsów. 

Na zakończenie spotkania głos zabrał Pan Józef Jaskółka – mąż wnuczki Pani Heleny Stupki. We wzruszających słowach złożył podziękowania na ręce Pani Joanny Cebulskiej z działu edukacji za pracę nad zachowaniem pamięci o tych, którzy pomagali i za zaangażowanie całego zespołu muzealnego. 

Po zakończeniu części merytorycznej młodzież ze Szkoły podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza z Mysłowic uczestnicząca w sesji wzięła udział w warsztatach poświęconych poruszanej tematyce pt. „Cena pomocy”.  Grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu udała się do siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście na warsztaty „(NIE)obojętni – pomoc mieszkańców ziemi oświęcimskiej niesiona więźniom KL Auschwitz”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji edukacyjnej. W szczególności świadkom historii i osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia, a także licznie zgromadzonej młodzieży. 

Transmisja z sesji edukacyjnej jest dostępna pod adresem:

Zapis sesji edukacyjnej w serwisie Youtube.

Pełna wersja wywiadu z Panem Bronisławem Stupką nagranego na okoliczność sesji dostępna jest pod adresem:

Relacja Bronisława Jacka Stupki
1. Gości przywitała Pani Dorota Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Gości przywitała Pani Dorota Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Przy mikrofonie Pani Adelina Hetnar-Michaldo – Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Wykład wprowadzający wygłosił dr Jacek Lachendro.
Wykład wprowadzający wygłosił dr Jacek Lachendro.
Dr Jacek Lachendro w trakcie wykładu.
Dr Jacek Lachendro w trakcie wykładu.
Przy mikrofonie świadek historii Pan Józef Chałupnik.
Przy mikrofonie świadek historii Pan Józef Chałupnik.
Wyświetlenie rozmowy przeprowadzonej z Panem Bronisławem Stupką, uwiecznionej na kilkanaście godzin przed sesją.
Wyświetlenie rozmowy przeprowadzonej z Panem Bronisławem Stupką, uwiecznionej na kilkanaście godzin przed sesją.
Przy mikrofonie świadek historii Pan Piotr Dylik.
Przy mikrofonie świadek historii Pan Piotr Dylik.
Uczestnicy sesji edukacyjnej.
Uczestnicy sesji edukacyjnej.
Sesję edukacyjną zakończyły warsztaty dla młodzieży pt. „Cena pomocy”.
Sesję edukacyjną zakończyły warsztaty dla młodzieży pt. „Cena pomocy”.
Prace podczas warsztatów.
Prace podczas warsztatów. 
Młodzież dzieli się przemyśleniami na temat pomocy.
Młodzież dzieli się przemyśleniami na temat pomocy.