Spotkania w ramach Akademii Dziedzictwa Pamięci potrwają do czerwca

Konferencja pn. Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci
Facebook
Twitter
LinkedIn

Od konferencji pt. „Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci” rozpoczęła  się realizacja projektu pod nazwą Akademia Dziedzictwa Pamięci. To wspólna inicjatywa Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. 

W muzealnej sali konferencyjnej uczestników przywitała dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko.  

Edukacja jest obszarem obszernym i wielowątkowym. Dziś chcemy się skupić na edukacji muzealnej, czyli tej, która w ostatnich dziesięcioleciach coraz prężniej się rozwija i której realizacja powoduje, że muzea stają się otwarte, partycypacyjne – powiedziała.

Barbara Ledwoń – wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Oświęcimiu w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ważną rolę edukacji muzealnej.

Powinniśmy zadbać o młode pokolenie, dla którego pobyt w muzeum będzie wielką przygodą nie tylko od święta, nie tylko z okazji Nocy Muzeów – podkreśliła.

Z kolei Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer zwróciła uwagę na to, jak ważne są metody docierania do uczniów. 

Dzisiaj młodzież i nawet małe dzieci są zanurzeni w sieci. Wszystkie te rzeczy materialne, które im chcemy przekazać, które są dla nas ważne – są mało konkurencyjne. Myślę, że od naszej kreatywności, pomysłowości zależy, jak powiązać dziedzictwo materialne z tym, co nas czeka – przyszłością, nowoczesnością. A to wszystko zamyka się w słowie: wartości – powiedziała.

Podczas konferencji wystąpili prelegenci z wiodących muzeów w Polsce.

Marta Graczyńska, pełnomocnik dyrektora ds. Działalności Edukacyjnej Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, wygłosiła wykład „Muzea w postpandemicznym świecie XXI wieku. Kłopot czy nadzieja?”. 

Beata Grochowska, starszy kustosz, kierownik Działu Oświatowego w Muzeum Śląskim w Katowicach, opowiedziała, jak wygląda lekcja w muzeum okiem praktyka.

Jagoda Gumińska-Oleksy, pracownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie, zaprezentowała wykład „Przeciąg w muzeum, czyli o mocy współtworzenia”. 

Dobrymi praktykami na temat edukacji w miejscu pamięci na przykładzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie podzielił się dr hab. Filip Musiał, prof. AIK, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i dyrektor tego Muzeum.

Do uczestnictwa w spotkaniach w ramach Akademii Dziedzictwa Pamięci zachęcały –  prowadząca konferencję edukatorka muzealna z MPMZO Joanna Cebulska oraz nauczyciel konsultant Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu Ewa Kantyka.

Zależy nam na tym, aby osoby biorące udział w projekcie utożsamiły się z historią miejsca, w którym mieszkają i aby odniosły się do tego w swoim doświadczeniu edukacyjnym. Istotne jest to, aby odbiorcy projektu wskazali pewne zjawiska jako swoje, odnieśli się do dziedzictwa kulturowego, poczuli, że ta historia jest ich historią, by czuli więź z miejscem, historią konkretnej grupy, której są częścią. Chcielibyśmy, aby nauczyciele, a w konsekwencji również uczniowie, wypracowali w sobie nawyk korzystania z bogatej oferty muzealnej, w ten sposób ucząc się obcowania z kulturą i dziedzictwem pamięci – mówiła Joanna Cebulska. 

Akademia ma również na celu zwrócenie uwagi nauczycielom na muzeum jako miejsce edukacji, gdzie mają przygotowaną spersonalizowaną ofertę edukacyjną, dostosowaną do określonej grupy, również uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Ważne jest również wypracowanie zasad współpracy między szkołą a muzeum. Istotne jest, by treści muzealne uzupełniały w naturalny sposób treści zajęć szkolnych, stanowiły niejako naturalną część procesu edukacyjnego – zaznaczyła Ewa Kantyka. Przypomniała również, że warunkiem uczestnictwa w Akademii jest zapisanie się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej MCDN. 

Konferencja w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej była objęta patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Harmonogram konferencji pn. „Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci”
Uczestnicy konferencji.
Uczestnicy konferencji.
Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko.
Wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Oświęcimiu Barbara Ledwoń.
Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer.
Pełnomocnik dyrektora ds. Działalności Edukacyjnej Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki Marta Graczyńska.
Starszy kustosz, kierownik Działu Oświatowego w Muzeum Śląskim w Katowicach Beata Grochowska.
Pracownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie Jagoda Gumińska-Oleksy.
Prof. AIK, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie dr hab. Filip Musiał.
Nauczyciel konsultant Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu Ewa Kantyka (z lewej) i edukatorka muzealna z MPMZO Joanna Cebulska.