Ausweis – unikatowy dokument w zbiorach Muzeum

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kolejne dokumenty, zdjęcia, pamiątki rodzinne… – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej i okolic coraz chętniej angażują się w uzupełnianie powiększającej się kolekcji Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Kilka dni temu otrzymaliśmy niezwykle cenny dokument tzw. Ausweis.

Wspomniany dokument o numerze 13402 przekazał pan Marian Domasik, który urodził się w Głębowicach, miejscowości figurującej w dokumencie pod niemiecką nazwą Glembowitz. Dokument wystawiony w 1943 roku poświadcza, iż pan Marian był pracownikiem I.G. Farbenindustrial, późniejszych zakładów chemicznych. Dodatkowo pieczątka na wewnętrznej stronie informuje, że pan Marian był Polakiem.

Przekazany dokument ma dla nowo powstałego Muzeum wartość historyczną. Ausweis był rodzajem zaświadczenia o zatrudnieniu wydawanym Polakom przez Niemców podczas II wojny światowej. Polacy mogli poruszać się po okupowanych terenach tylko z podobnymi przepustkami.

Dodajmy, że każdy dokument przekazany przez Państwa ma dla nas niezwykle cenną wartość historyczną, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami. Pamiętajmy – razem tworzymy historię dla przyszłych pokoleń.