Edukacyjny spacer po cmentarzu w Zatorze

Edukacyjny spacer po cmentarzu w Zatorze
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zator był drugą miejscowością, w której Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej zorganizowało edukacyjny spacer z młodzieżą po miejscowym cmentarzu.

To nowa i ważna część projektu „Pamiętamy” realizowanego przez MPMZO od ubiegłego roku. Celem projektu jest identyfikacja grobów, w których zostały pochowane osoby niosące podczas II wojny światowej pomoc więźniom niemieckiego obozu Auschwitz oraz upamiętnienie  bohaterów z ziemi oświęcimskiej. Teraz doszła edukacja historyczna.

Do tej pory spotkania zostały zorganizowane w Kętach, Zatorze i Oświęcimiu. Czwarte i ostatnie zaplanowane jest w Osieku.

Uczniowie z Wielozawodowego Zespołu Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze poznali historię, założonego pod koniec XVIII wieku, miejsca pochówku. Wśród ważnych nagrobków, które zobaczyli znalazł się np. pierwszy grób na cmentarzu – rodziny Piernikarskich.

Członkinie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej – Krystyna Zaporowska i Danuta Chorąży – opowiadały o ludziach zasłużonych dla Zatora i zatorszczyzny a spoczywających na cmentarzu. Pokazały również lapidarium z XIX-wiecznymi krzyżami i pomnikami powstałe dzięki Towarzystwu oraz działającej w jego ramach Radzie Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków. Kwesty organizowane są od lat. Tegoroczna przyniosła prawie 10 tys. zł.

Przewodniczki znalazły też chwilę by wskazać młodym ludziom miejsca spoczynku dwóch pań – społeczniczek niezwykle zasłużonych dla TMZZ i Zatora – Marii Brandys i Marii Fili.

Edukacyjny spacer trwał dwie godziny i obejmował tak starą jak i nową część cmentarza.