Radni zapoznali się z bieżącą działalnością Muzeum

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podczas VIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbyła się 17 kwietnia, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (MPMZO) Dorota Mleczko poinformowała radnych o dotychczasowej działalności instytucji.

W trakcie przemówienia dyrektor przypomniała początki powstania Muzeum, kiedy to list intencyjny w sprawie jego utworzenia podpisali 14 czerwca 2017 r. wicepremier prof. Piotr Gliński i ówczesny starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Działalność Muzeum została zainicjowana 8 sierpnia 2017 r. uchwałą Rady Powiatu w Oświęcimiu. Rok później – 14 czerwca 2018 r. pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Oświęcimskim została zawarta umowa o wspólnym prowadzeniu Muzeum.

Misją naszej instytucji jest upamiętnienie mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką nieśli więźniom KL Auschwitz. Z kolei celem – stworzenie nowoczesnego centrum gromadzenia i opracowywania materiałów dokumentujących losy ludzkie w kontekście historycznym, a także działalność wystawiennicza i edukacyjna.

Dyrektor MPMZO omówiła również dotychczasowe działania związane z Muzeum – zarówno te dotyczące inwestycji budynku „Lagerhaus” jak i te związane z edukacją. Radni zostali też poinformowani o planach   na najbliższe miesiące, do których należy m.in. wydanie drugiej publikacji dotyczącej udziału mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w walkach o niepodległość Polski na różnych frontach podczas II wojny światowej.

Na koniec prezentacji dyrektor Dorota Mleczko zaprosiła do współpracy wszystkich zainteresowanych. Wspomniała, że każdy może zostać współtwórcą kolekcji Muzeum.

– Prosimy o przekazywanie pamiątek, rodzinnych zdjęć, dokumentów oraz przedmiotów codziennego użytku z okresu II wojny światowej, a także wcześniejszych, które pozwolą wzbogacić narrację wystawy naszego Muzeum – mówiła podczas sesji Rady Powiatu Dorota Mleczko.