Zapraszamy na spotkanie ze świadkiem historii – Marią Jurczyk

Spotkanie z Marią Jurczyk
Facebook
Twitter
LinkedIn

21 marca o godz. 12 w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej rozpocznie się spotkanie z Marią Jurczyk. Jego przebieg będzie także transmitowany na żywo w internecie.

Maria Jurczyk (z domu Domasik) urodziła się w 1930 roku w Osieku.

Przed wojną nie było tu żadnego przemysłu. Do kopalni do Brzeszcz to mężczyźni chodzili piechotą. Potem jak zarobili trochę, to kupowali sobie rower. Nie było żadnej komunikacji – wspomina przedwojenne czasy. 

1 września 1939 r. Niemcy napadli na Polskę. Po klęsce wrześniowej rozpoczął się okupacyjny terror. 14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych.

Maria Jurczyk doskonale pamięta 9 maja 1941 roku. W tym dniu Niemcy wysiedlili rodzinę Domasików i innych mieszkańców Osieka.

Przyjechał wóz drabniasty. Nic nam nie wolno było wziąć. Tylko to, co mama miała w skrzynkach, w pudłach. Ani łóżka, ani mebli. Nic nie wolno było wziąć. Wszystko trzeba było zostawić – opowiada.

Sześcioosobowa rodzina Domasików trafiła do Grojca. Tam spotkała się z wysiedleńcami z innych okolicznych miejscowości. 

Mimo bardzo trudnej sytuacji Domasikowie zaangażowali się w pomoc więźniom KL Auschwitz. W ich domu przepakowywane były paczki wysyłane później więźniom. W akcji pomocy uczestniczyło wiele osób m.in. Kazimierz Jędrzejowski urodzony w 1924 roku w Osieku. Pod pseudonimem „Maniek” działał w Batalionach Chłopskich. Wśród kolegów bardziej był znany jako „Kazek”. Od 1943 r. kierował przyobozową grupą BCh skoncentrowaną na dostarczaniu żywności, lekarstw i grypsów do uwięzionych w obozie. Do Domasików dostarczał nazwiska więźniów, do których później, z zachowaniem konspiracji, były wysyłane paczki. Po przypadkowym aresztowaniu trafił do więzienia w Bielsku, później w Mysłowicach. Był torturowany. Nikogo nie wydał. 26 maja 1944 roku Niemcy zabili go w KL Birkenau. Miał wówczas niespełna 20 lat.

Spotkanie z Marią Jurczyk rozpocznie się 21 marca (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej przy ul. Maksymiliana Kolbego 2A w Oświęcimiu. Osoby zainteresowane osobistym udziałem muzeum prosi o wcześniejsze potwierdzenie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Tel. 33 447 40 84, e-mail: biuro@muzeumpamieci.pl

Spotkanie ma formułę hybrydową. Będzie także transmitowane na żywo w internecie.

Transmisja online dostępna będzie w serwisie YouTube

Maria Jurczyk
Rodzina Domasików przy swoim domu w Osieku – przedwiośnie 1941 r. Od lewej: Helena, Marian, ojciec Józef, matka Tekla, Maria i Stanisław. Archiwum Marii Jurczyk/Zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej