„Znając cenę ryzyka – o heroicznych postawach mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej podczas okupacyjnej codzienności.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

To tytuł kolejnego projektu Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Celem projektu jest zapoznanie uczniów starszych klas szkół podstawowych gminy Brzeszcze z historiografią miejsca, w którym żyją. Autorką projektu jest Jolanta Hodur – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach.

Uczestnicy projektu:
👉zrozumieją, że tylko znajomość przeszłości pozwala na czerpanie z niej wzorców postaw i zachowań, co z kolei pozwala na stosowanie ich w codziennym życiu,
👉 dowiedzą się, jak wielu niczym niewyróżniających się obywateli tamtych czasów potrafiło przełamać własny bezpieczny egoizm, by stanąć w obronie życia, zdrowia – a przede wszystkim – godności drugiego, całkowicie im obcego człowieka,
👉 zrozumieją, że nie można być obojętnym na ludzką krzywdę, bo wymiarem człowieczeństwa jest właśnie nasza postawa wobec innych, zwłaszcza słabszych, schorowanych, bezbronnych,
👉 pojmą, że żyjąc w tym konkretnym miejscu na Ziemi,
są zobowiązani do pamiętania o tych, którzy właśnie na tym terenie stracili życie, zostali odarci z wszelkich praw, ginęli hurtowo – jak i o tych, którzy dobrowolnie rezygnowali
ze spokojnego życia, świadomie angażując się
w udzielanie pomocy – bez względu na konsekwencje, czyli aresztowania, prześladowania, tortury aż po utratę życia.
Projekt ma charakter interdyscyplinarny i twórczo-badawczy, bowiem kończyć się będzie pracą konkursową.