Awit Szubert – wielowymiarowy fotograf z Oświęcimia

Awit Szubert fotograf z Oświęcimia

Partner wydarzeń:

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zaprasza 18 kwietnia na konferencję popularno-naukową poświęconą wybitnemu twórcy Awitowi Szubertowi.

Ze względu na miejsca i formy prowadzonych działań twórczych i eksperymentów Awit Szubert bardziej niż w rodzinnym mieście jest znany w Krakowie, Wieliczce, Zakopanem i Szczawnicy. Nazywany nadwornym fotografem Tatr był również jednym z pionierów krakowskiej fotografii. Jako pierwszy w historii zrobił zdjęcia podziemnych wnętrz Kopalni Soli w Wieliczce. 

Awit Szubert urodził się 3 lipca 1837 roku w Oświęcimiu. Do gimnazjum oraz szkoły rysunku i malarstwa chodził w Krakowie. Naukę malarstwa, wraz z bratem Leonem, kontynuował w Rzymie. Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 r. przyłączył się do powstańców. Po upadku powstania zamieszkał w Oświęcimiu i tu w 1864 r. otworzył pracownię fotograficzną.  Trzy lata później przeniósł pracownię do Krakowa.  Tu współpracował z wybitnymi krakowskimi artystami wykonując reprodukcje dzieł Artura Grottgera, Juliusza Kossaka, Henryka Siemiradzkiego i przede wszystkim Jana Matejki. Za swoją fotograficzną twórczość zdobył medale: na Powszechnej Wystawie Światowej w Wiedniu (1873), na wystawie fotografii w Brukseli (1874), na wystawie w Wiedniu (1875), na krajowej wystawie lwowskiej (1877) i na wystawie powszechnej w Paryżu (1878).  

Zmarł w Szczawnicy 27 maja 1919 r. i tam został pochowany.  Matka Barbara, ojciec Antoni i brat Leon spoczywają na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.

Konferencja pn. „Awit Szubert – wielowymiarowy fotograf z Oświęcimia” rozpocznie się 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej przy ul. Maksymiliana Kolbego 2A. Zostanie przeprowadzona w formule hybrydowej – przebieg będzie na żywo transmitowany w internecie. 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa czasowa z fotografiami, heliografiami i kartami pocztowymi autorstwa Awita Szuberta ze zbiorów Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Konferencja odbywa się przy wsparciu Partnera Wydarzenia TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Zainteresowanych osobistym udziałem prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 14 kwietnia 2023 r. Tel. 33 447 40 84, e-mail: biuro@muzeumpamieci.pl

PROGRAM KONFERENCJI 

1. Otwarcie, powitanie gości

2. Wykład „Oświęcimskie i krakowskie atelier Awita Szuberta”
Prelegent: Katarzyna Marko, kustosz Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

3. Wykład „Awit Szubert – pierwszy fotograf wielickiej kopalni”
Prelegent: dr Barbara Konwerska, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

4. Przerwa kawowa

5. Wykład „Szczawnickie atelier Awita Szuberta”
Prelegent: Barbara Węglarz, kustosz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, kierownik oddziału Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szlachtowej koło Szczawnicy

6. Wprowadzenie do wystawy czasowej pt. „Awit Szubert – wielowymiarowy fotograf z Oświęcimia”Prelegent: Piotr Hertig, pracownik Działu Historycznego Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Zaproszenie na konferencję popularno-naukową
Awit Szubert. Wikimedia Commons, Domena publiczna
Facebook
Twitter
LinkedIn