Muzea bez granic: Innowacje w edukacji na styku kultur

Wydarzenie w muzeum. Plakat zapowiadający wydarzenie.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dziedzictwo kulturowe to dawne dobra kultury, które uważa się za wartościowe dla danej społeczności lub narodu. To świadectwo życia poprzednich pokoleń oraz historia miejsc i ludzi minionych epok — naszych korzeni i źródeł współczesności.

5 czerwca br. serdecznie zapraszamy na konferencję, która będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w kontekście rozumienia dziedzictwa jako niezbędnego elementu budowania tożsamości jednostkowej i społecznej.

Uczestnicy konferencji wysłuchają trzech inspirujących wykładów. Jako pierwszy wystąpi prof. dr hab. Jan Święch, który podzieli się swoimi uwagami o niezwykłości rzeczy zapisanych w pamięci zbiorowej. Kolejny prelegent, dr Grzegorz Odoj, prof. UŚ, opowie o Trójkącie Trzech Cesarzy jako fenomenie kulturowym i społecznym. Ostatni wykład pt. „Gry edukacyjne jako innowacyjna metoda pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą w ramach edukacji regionalnej i historycznej” wygłosi Dariusz Gorajczyk, starszy specjalista Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

W trakcie konferencji dokonamy także podsumowania II edycji projektu edukacyjnego „Akademia Dziedzictwa Pamięci”, w ramach którego nauczyciele przez cały rok szkolny uczestniczyli w cyklu spotkań, poznając miejsca pamięci usytuowane na terenie Małopolski Zachodniej.

Jednocześnie zaprosimy Państwa do udziału w III edycji projektu „Akademia Dziedzictwa Pamięci”, który rozpoczniemy już we wrześniu od wycieczki edukacyjnej. Tematem przewodnim przyszłorocznej Akademii chcemy uczynić dziedzictwo mniejszości narodowych w Małopolsce.

Wydarzenie odbędzie się w wersji hybrydowej: stacjonarnie w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (ul. Kolbego 2A, Oświęcim) oraz online, poprzez platformę Teams.