Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jako wspólna instytucja kultury

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli (od lewej): Monika Gubała dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, Iwona Gibas z zarządu województwa, marszałek Witold Kozłowski, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, członkini zarządu powiatu oświęcimskiego Teresa Jankowska, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko
Facebook
Twitter
LinkedIn

We wtorek, 18 kwietnia odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przejęcia przez Województwo Małopolskie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i współprowadzenia razem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Witold Kozłowski, Iwona Gibas z zarządu województwa, Andrzej Skrzypiński starosta oświęcimski, Teresa Jankowska członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, Dorota Mleczko dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Monika Gubała dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM.

To szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ podpisaliśmy dzisiaj list intencyjny dotyczący przejęcia w prowadzeniu bardzo ważnego muzeum. Opowiada o tym, co działo się, nie po stronie wewnętrznej murów oświęcimskich, ale po stronie zewnętrznej. A działo się w tym czasie, kiedy obóz Auschwitz-Birkenau funkcjonował bardzo intensywnie. Będziemy się starać wraz z panem premierem Piotrem Glińskim, aby muzeum miało jak najlepsze warunki do swojego funkcjonowania. Ten list jest tylko fragmentem naszej wielowymiarowej współpracy z powiatem oświęcimskim. Bardzo nam zależy też na tym, żeby wesprzeć powiat w rozbudowie ośrodka szkolno-wychowawczego. Uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami mają tam naprawdę fenomenalne warunki, jedne z najlepszych w Polsce – według opinii wielu fachowców, którzy go odwiedzili. Panu staroście dziękuję za otwartość na współpracę. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwa rzecz, ale poruszamy się przede wszystkim na obszarze samorządności i przed nami kolejne ważne projekty – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Przedmiotem działania muzeum jest przedstawienie wielowiekowej historii ziemi oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i kulturowej, budującej lokalną tożsamość. Szczegónie ważne jest pokazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności po wybuchu II wojny światowej i przedstawienie pomocy więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau udzielonej przez mieszkańców ziemi oświęcimskiej i polski ruch oporu w warunkach terroru okupacyjnego oraz w kontekście realizowanego w obozie planu Zagłady.

Lokalizacja muzeum w budynku tzw. Lagerhausu przy ul. Kolbego w Oświęcimiu jest uzupełnieniem narracji historycznej. Obiekt ten należy do historycznego zespołu przedwojennych budynków Zakładu Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach 1940-1944 potocznie zwany Lagerhausem wykorzystywany był jako magazyn mąki, kaszy i cukru dla niemieckiej załogi KL Auschwitz. Oficjalne otwarcie stałej ekspozycji muzeum nastąpiło 25 kwietnia 2022 r.

Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ jako samorządowiec z powiatu oświęcimskiego miałam przyjemność być przy zakładaniu tego muzeum. Bardzo dziękuję panu marszałkowi i panu staroście za to, że taka inicjatywa została z takim zrozumieniem przyjęta. To nowoczesne muzeum, wybudowane ze środków ministerialnych, będzie teraz miało pod opieką Województwo Małopolskie, aby była to placówka o charakterze ogólnokrajowym. Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest dla nas nowością, współprowadzimy przecież inne placówki i jest ono dla nas ogromnym wsparciem – dodała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Zmiana organizatora ma na celu poszerzenie zakresu działania muzeum wraz ze wzbogaceniem możliwości działania placówki pod względem przedmiotowym, organizacyjnym i finansowym – aby jego potencjał służył zarówno potrzebom regionalnym jak i ogólnokrajowym.

Autor: Biuro Prasowe Urzedu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ACH
Oprac. (pt)

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli (od lewej): Monika Gubała dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, Iwona Gibas z zarządu województwa, marszałek Witold Kozłowski, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, członkini zarządu powiatu oświęcimskiego Teresa Jankowska, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli (od lewej): Monika Gubała dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, Iwona Gibas z zarządu województwa, marszałek Witold Kozłowski, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, członkini zarządu powiatu oświęcimskiego Teresa Jankowska, dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko.