Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej podpisało umowę z projektantem

Facebook
Twitter
LinkedIn

Przygotowanie koncepcji muzeum, wykonanie projektu remontu i modernizacji istniejącego obiektu, czy przygotowanie scenariusza wystawy upamiętniającej  bohaterskich mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, którzy nieśli pomoc więźniom i ofiarom KL Auschwitz-Birkenau – to główne założenia umowy podpisanej 4 stycznia przez Dorotę Mleczko, dyrektor MPMZO z konsorcjum trzech firm z Krakowa, które wygrało przetarg na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej – prace projektowe”.

Na przetarg, który rozstrzygnął się 26 listopada br. napłynęły trzy oferty. Spośród nich komisja przetargowa wyłoniła najkorzystniejszą ofertę, którą zaprezentowało konsorcjum trzech firm z Krakowa reprezentowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków „ARKONA”  Sp. z o.o. Zakres prac podpisanej umowy będzie realizowany w trzech etapach. Pierwszy z nich polega na opracowaniu przez krakowską firmę  koncepcji Muzeum oraz scenariusza ekspozycji stałej. Etap drugi zakłada projekt remontu i modernizacji obiektu „Lagerhaus”, a trzeci projekt plastyczny i wykonawczy ekspozycji stałej. Na wywiązanie się z umowy wykonawca ma czas do września 2020 roku. Wartość podpisanej umowy wyniosła ponad 1 mln 672 tys. złotych.

– Po zaakceptowaniu projektu remontu i modernizacji obiektu, prace będą toczyły się dwutorowo. Jednocześnie będzie prowadzony remont budynku, natomiast i w sferze projektowej będą prowadzone dalsze prace nad przygotowaniem ekspozycji stałej Muzeum – mówi Dorota Mleczko, dyrektor MPMZO.

Podpisanie umowy z wykonawcą