Na tropach legend, historii zabytków Ziemi Oświęcimskiej

Facebook
Twitter
LinkedIn

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej realizuje projekt pilotażowy skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego. W ramach projektu oferujemy warsztaty, których celem jest poznanie ciekawej historii powiatu oświęcimskiego oraz sytuacji mieszkańców podczas II wojny światowej oraz rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą.

Warsztaty są zgodne z treścią nauczania zawartą w podstawie programowej na danym etapie edukacji. Z uwagi na to, że Muzeum jest w fazie organizacji zajęcia będą odbywać się na terenie szkół, które zgłoszą chęć uczestnictwa w zajęciach.

 

W ofercie znajdują się warsztaty pt.:

HERBY I LEGENDARNE OPOWIEŚCI Z ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ.    

                                                                                                                    Zajęcia dla klas I-III

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z pojęciami: legenda, herb. Poznają legendę jedynej     z miejscowości powiatu. Dowiedzą się jak powstaje herb i będą mogli stworzyć swój wykorzystując różne techniki plastyczne. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

liczba uczestników: grupa do 25 osób

czas trwania: 1,5 h

miejsce: budynek szkoły

 

LEGENDARNE OPOWIEŚCI Z ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ.          

                                                                                                                     Zajęcia dla klasy IV.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z definicją legendy. Dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy legendą, a baśnią. Poznają legendy miast i wsi należących do powiatu oświęcimskiego.  Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

liczba uczestników: grupa do 25 osób

czas trwania: 1,5 h

miejsce: budynek szkoły

 

GRAFICZNE ZNAKI RODÓW, GRODÓW I WSI.

                                                                                                                       Zajęcia dla klasy V.

Zajęcia przybliżające historię powstawania herbów oraz ich zastosowanie. Uczestnicy poznają herby powiatu oświęcimskiego i ich krótkie historie powstania. Podczas zajęć będą mogli wykonać swój herb dowolną techniką plastyczną. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

liczba uczestników: grupa do 25 osób

czas trwania: 1,5 h

miejsce: budynek szkoły

 

TROPAMI ZABYTKÓW PO ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ.  

                                                                                                                    Zajęcia dla klas VI.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają pojęcie małej ojczyzny oraz zabytku, dowiedzą się jakie są kategorie zabytków oraz jak należy je chronić. Poznają ciekawe zabytki ziemi oświęcimskiej i wykonają rysunek jednego z nich i opis zachęcający do jego zwiedzenia. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

liczba uczestników: grupa do 25 osób

czas trwania: 1,5 h

miejsce: budynek szkoły

 

CENA POMOCY.    

                                                                                                                Zajęcia dla klas VII-VIII.

Uczestnicy zajęć przyjrzą się losom więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Poznają sylwetki ludzi z terenu ziemi oświęcimskiej oraz szczegóły pomocy udzielanej przez nich więźniom. Zajęciom towarzyszyć będzie film o pomocy świadczonej przez mieszkańców ziemi więźniom KL Auschwitz-Birkenau.

liczba uczestników: grupa do 25 osób

czas trwania: 1,5 h

miejsce: budynek szkoły

Zapraszamy do udziału w warsztatach.

Rezerwacje i szczegóły dostępne są na stronie  www.muzeumpamieci.pl oraz pod numerem telefonu: 33 447 40 84