Oferty pracy w Muzeum

Facebook
Twitter
LinkedIn

DYREKTOR

MUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ASYSTENT MUZEALNY – 2 etaty

 

 1. Wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe humanistyczne (historia, etnologia lub kierunki pokrewne);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność planowania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):
 • podyplomowe studia muzealnicze;
 • doświadczenie w pracy muzealniczej;
 • doświadczenie w pracy społecznej, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z lokalnymi stowarzyszeniami.

 

 1. Zakres obowiązków:
 • starania o pozyskiwanie nowych obiektów do kolekcji Muzeum poprzez in. monitorowanie aukcji i innych ofert;
 • merytoryczne opracowywanie muzealiów;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością merytoryczną Muzeum np. umów darowizn, protokołów wypożyczeń, umów o współpracę z innymi instytucjami;
 • przeprowadzanie kwerend;
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z lokalnymi kolekcjonerami, stowarzyszeniami, osobami zainteresowanymi historią Ziemi Oświęcimskiej;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji ewidencji zbiorów np. ksiąg inwentarzowych, kart obiektów, opracowywanie materiałów audiowizualnych;
 • tworzenia archiwum materiałów audiowizualnych;
 • współudział w przygotowywaniu cyklicznych wydarzeń muzealnych tj.: konferencje, spotkania z lokalną historią;
 • udział w opracowywaniu scenariusza wystawy stałej;
 • tworzenie wystaw czasowych i objazdowych organizowanych przez Muzeum;
 • udział w działalności promocyjnej i wydawniczej Muzeum;
 • prowadzenie badań naukowych dotyczących historii Ziemi Oświęcimskiej.

 

 1. Warunki pracy i płacy:
 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (możliwa praca w terenie).

 

 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ciekawą pracę w nowopowstałej instytucji kultury.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@www.muzeumpamieci.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (wejście od stronu Urzędu Pracy, II piętro, pok. 215) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2019 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Asystent muzealny”. 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

DYREKTOR

MUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIK DZIAŁU PROMOCJI – 1 etat

 

 

 1. Wymagania formalne:
 • wykształcenie wyższe na kierunkach: polonistyka, PR, dziennikarstwo, psychologia społeczna, socjologia, marketing lub pokrewne;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Photoshop;
 • roczne doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
 • znajomość mediów społecznościowych;
 • łatwość w tworzeniu i redagowaniu tekstów;
 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość;
 • wysoka kultura osobista;
 • obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność planowania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub włoskiego w stopniu komunikatywnym;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu patronów organizowanych wydarzeń;
 • mile widziana znajomość programów graficznych.

 

 1. Zakres obowiązków:
 • opracowywanie i realizacja polityki informacyjnej oraz promocyjnej Muzeum;
 • budowanie pozytywnego wizerunku Muzeum i więzi między Muzeum, a odbiorcami oferty muzealnej;
 • kontakt i współpraca z mediami;
 • przygotowywanie i redagowanie tekstów promocyjnych dot. instytucji oraz tekstów przeznaczonych do publikacji i oficjalnych wystąpień etc.;
 • organizowanie i prowadzenie dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficznej) wydarzeń kulturalno-edukacyjnych instytucji;
 • współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum;
 • współorganizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym;
 • opracowywanie i realizacja strategii działań marketingowych Muzeum;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi, lokalnymi stowarzyszeniami i kolekcjonerami;
 • opracowywanie treści druków promocyjnych i koordynacja procesu wydawniczego.

 

 1. Warunki pracy i płacy:
 • rodzaj umowy – umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełny etat;
 • miejsce pracy – Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (możliwa praca w terenie);
 • w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa praca w godzinach popołudniowych poza Muzeum lub w czasie weekendowym.

 

 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ciekawą pracę w nowopowstałej, rozwijającej się instytucji kultury.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@www.muzeumpamieci.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (wejście od stronu Urzędu Pracy, II piętro, pok. 215) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2019 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Pracownik działu promocji”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.