Praca nad wystawami zaczęła się od warsztatów fotograficznych

Warsztaty fotograficzne w Muzeum Pamięci
Facebook
Twitter
LinkedIn

Jak digitalizować i reprodukować zdjęcia i dokumenty – to temat, którym przez cały dzień zajmowali się uczestnicy projektu historycznego pt. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX wieku”.

Projekt ten skierowany do nauczycieli, pracowników instytucji kultury, świetlic, bibliotek oraz lokalnych stowarzyszeń zajmujących tematyką historyczną w powiecie oświęcimskim realizuje Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Celem jest stworzenie cyklu wystaw prezentujących losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Zanim uczestnicy przejdą do drugiego etapu i samodzielnej pracy nad organizacją wystawy, przechodzą cykl specjalistycznych, bezpłatnych szkoleń. Pierwsze z nich było poświęcone zagadnieniom związanym z fotografowaniem i archiwizowaniem zdjęć. W trakcie praktycznych zajęć prowadzonych przez Michała Leję z Akademii Nikona obecni na warsztatach dowiedzieli się m.in.: jak przygotować dokumenty do digitalizacji, jak przygotować stanowisko i sprzęt fotograficzny (także popularne smartfony), jakie ustawienia sprzętu stosować w konkretnych sytuacjach, jak ustawiać oświetlenie i w jaki sposób obrabiać pliki w programach graficznych.

W trakcie kolejnych warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak archiwizować i konserwować zbiory (z uwzględnieniem bezpiecznego obchodzenia się z artefaktami), poznają metody przeprowadzania relacji audio i wideo oraz otrzymają solidną porcję wiedzy na temat dobrych praktyk podczas spotkań ze świadkami historii.

W projekcie bierze udział 18 osób z następujących szkół i instytucji:

  • Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeszczach,
  • Młodzieżowa Drużyna przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu,
  • Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej,
  • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu,
  • Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach,
  • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.