Eksperci UNESCO i ICOMOS w przyszłej siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

UNESCO MPM
Facebook
Twitter
LinkedIn

Budynek tzw. Lagerhausu był jednym z kilku obiektów wizytowanych w Oświęcimiu i Brzezince przez międzynarodowych specjalistów zajmujących się ochroną zabytków i miejsc pamięci – przedstawicieli UNESCO i ICOMOS.

Goście w trakcie swojego trzydniowego pobytu wraz z przedstawicielami MKDNiS, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzili wizje lokalne w terenie, w lokalizacjach ściśle związanych z funkcjonowaniem w czasie II wojny światowej niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Na liście znalazły się: budynek Starego Teatru zaadaptowany na potrzeby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, powstające Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, powstający park na Zasolu z Aleją Drzew Pamięci, dawna kuchnia SS, były budynek Monopolu Tytoniowego (obecnie Małopolska Uczelnia Państwowa), barak B-123 w byłym KL Auschwitz-Birkenau, droga odbarczająca oraz droga do Judenrampe i dawne ziemniaczarki w Brzezince.

Członkowie misji eksperckiej odwiedzili także budynek b. Lagerhausu, w którym znajdzie się siedziba Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Po budynku i wokół niego oprowadziła ich dyrektor Dorota Mleczko. Opowiadała, jak będzie wyglądać przygotowywana obecnie wystawa stała na poszczególnych poziomach, oraz jakie zostaną zastosowane rozwiązania wystawiennicze ekspozycji.

–  Pytania gości dotyczyły w dużej mierze prowadzonych prac remontowych, szczególnie w obszarze  zachowania historycznej tkanki obiektu oraz  pozyskań zabytków w następstwie prowadzonego nadzoru archeologicznego nad  pracami ziemnymi na terenie wokół budynku – powiedziała dyrektor  Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Dorota Mleczko.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej to samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest powiat oświęcimski, a organem współprowadzącym Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Misją muzeum jest prowadzenie działań mających na celu upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie z narażeniem życia nieśli oni więźniom KL Auschwitz.

Udostępnienie wystawy stałej dla zwiedzających planowane jest na kwiecień 2022 roku.

***

WHC – Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO

ICOMOS – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych

UNESCO MPM