Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci

Konferencja zapowiedź
Facebook
Twitter
LinkedIn

Czym zajęcia w muzeum różnią się od tradycyjnej lekcji w klasie? Czy edukacja muzealna to przedstawianie gotowej opowieści o dziedzictwie, czy też budowanie przyjaznego miejsca, by tę opowieść współtworzyć? Co może się zdarzyć, gdy do muzealnej „kuchni” wpuścimy młodzież? – to pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć już 7 marca podczas konferencji „Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci”. 

Do udziału w konferencji organizowanej przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji muzealnej jako formą edukacji pozaszkolnej. 

Zaproszenia do udziału w konferencji przyjęli eksperci w dziedzinie muzealnictwa. 

Marta Graczyńska, pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Edukacyjnej Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, wygłosi wykład „Muzea w postpandemicznym świecie XXI wieku. Kłopot czy nadzieja?”. 

Beata Grochowska, starszy kustosz, kierownik Działu Oświatowego w Muzeum Śląskim w Katowicach, opowie, jak wygląda lekcja w muzeum okiem praktyka.

Jagoda Gumińska-Oleksy, pracownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie, zaprezentuje wykład „Przeciąg w muzeum, czyli o mocy współtworzenia”. 

Dobrymi praktykami na temat edukacji w miejscu pamięci na przykładzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie podzieli się dr hab. Filip Musiał, prof. AIK, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz dyrektor tego Muzeum. 

Wydarzenie to otwiera projekt pn. „Akademia Dziedzictwa Pamięci” adresowany do nauczycieli drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego. Założeniem Akademii jest, aby osoby biorące udział w projekcie utożsamiały się z historią miejsca, w którym mieszkają i odnosiły się do tego w swoim doświadczeniu edukacyjnym. Chcemy także, by nauczyciele a w konsekwencji również uczniowie, wypracowali w sobie nawyk korzystania z bogatej oferty muzealnej, w ten sposób ucząc się obcowania z kulturą i dziedzictwem pamięci. Harmonogram spotkań w ramach Akademii Dziedzictwa Pamięci znajduje się na stronach internetowych Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz MCDN. 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej: w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz poprzez platformę Teams. 

Zgłoszenia, bez względu na formę uczestnictwa (osobista, online), prosimy kierować przez elektroniczny System Rezerwacji Szkoleń dostępny na stronie internetowej: www.mcdn.edu.pl

Przed konferencją zalogowani uczestnicy otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams. Uczestnicy nie muszą posiadać konta na MS Teams. Wymagania techniczne po stronie uczestnika to: kamerka, mikrofon oraz głośniki (standardowe wyposażenie laptopów) oraz łącze internetowe (min.10 Mb).

Program dostępny na stronach:

www.muzeumpamieci.pl oraz www.mcdn.edu.pl

Uczestnicy konferencji po jej zakończeniu otrzymają certyfikaty udziału.

**************************************************************

PROGRAM KONFERENCJI

„Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci”

12:00 – OTWARCIE KONFERENCJI

12:15 – Marta Graczyńska, Pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Edukacyjnej Zamek Królewski  na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

wykład: ”Muzea w postpandemicznym świecie XXI wieku. Kłopot czy nadzieja?”

12:55 – Beata Grochowska, starszy kustosz, kierownik Działu Oświatowego w Muzeum Śląskim w Katowicach 

wykład: „Lekcja w muzeum okiem praktyka”

Prezentacja przybliży specyfikę lekcji muzealnej jako elementu edukacji pozaszkolnej. Czym zajęcia w muzeum różnią się od tradycyjnej lekcji w klasie i jakie są warunki ich powodzenia? Parę słów będzie też poświęconych pracy z uczniami o szczególnych potrzebach i dostępności oferty muzealnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

13:35 – PRZERWA KAWOWA

13:55 – Jagoda Gumińska-Oleksy, pracownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie

wykład: „Przeciąg w muzeum, czyli o mocy współtworzenia”

Muzea to swoiste banki pamięci. Pamięci o kulturze, sztuce, artystach, wartościach, przeszłości i tym wszystkim co czasem nieuchwytne, a co zdeponowały dla nas poprzednie pokolenia. Czy edukatorki i edukatorzy muzealni to strażnicy tych skarbców i sezamów? Czy może wręcz przeciwnie – ich rolą jest wpuszczanie do muzeum światła, powietrza, a przede wszystkim ludzi. Czy edukacja muzealna to przedstawianie gotowej opowieści o dziedzictwie, czy może budowanie przyjaznego miejsca, by tę opowieść współtworzyć? I wreszcie co się dzieje, gdy do muzealnej kuchni wpuścimy… młodzież?

14:30 – Dr hab. Filip Musiał, prof. AIK, dyr. Oddziału IPN w Krakowie

wykład: „Edukacja w miejscu pamięci na przykładzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie”

15:10 – Przedstawienie projektu edukacyjnego AKADEMIA DZIEDZICTWA PAMIĘCI

Joanna Cebulska, edukatorka muzealna Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej 

Ewa Kantyka, nauczyciel konsultant Małopolskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu

15:30 – ZAKOŃCZENIE

Plakat reklamujący konferencję pn. „Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci”