Szukamy pracownika – Edukator Muzealny

Facebook
Twitter
LinkedIn

DYREKTOR MUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI) OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO EDUKATOR MUZEALNY

  

  1. Wymagania formalne:

-wykształcenie wyższe humanistyczne; preferowane: historia, historia sztuki, filologia polska, pedagogika

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

– praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

– umiejętność pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami

– otwartość na kontakty z ludźmi

– obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność planowania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność

– czynne prawo jazdy kat. B

 

  1. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

– podyplomowe studia muzealnicze

– doświadczenie w zakresie pracy edukacyjnej w szkole lub instytucji kultury

 

  1. Zakres obowiązków:

– opracowywanie oferty edukacyjnej Muzeum

– prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych z grupami w różnym wieku

– przygotowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych

– udział w działalności promocyjnej i edukacyjnej Muzeum

– współpraca z innymi instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami w kontekście upowszechniania oferty edukacyjnej Muzeum

– pomoc przy opracowywaniu i przygotowywaniu wystaw czasowych i wydarzeń promujących działalność Muzeum

– udział w opracowywaniu scenariusza wystawy stałej

– pomoc w działalności merytorycznej Muzeum

 

  1. Warunki pracy i płacy:

– rodzaj umowy – umowa o pracę

– wymiar czasu pracy – pełny etat

– miejsce pracy – Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (możliwa praca w terenie)

 

  1. Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie

– wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

– możliwość rozwoju zawodowego

– ciekawą pracę w nowopowstałej instytucji kultury

 

  1. Wymagane dokumenty:

– CV

– list motywacyjny

– oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@www.muzeumpamieci.pllub złożyć w sekretariacie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (wejście od stronu Urzędu Pracy, II piętro, pok. 215) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r.z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Edukator muzealny”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.