Warsztaty: Podopieczni Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku poznali postać Marii Bobrzeckiej

Uczestnicy warsztatów w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Partner wydarzeń:

W środę 10 maja w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej gościła grupa podopiecznych z Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku.

Uczestnicy i uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej poznali życiorys Marii Bobrzeckiej, a w szczególności jej działalność konspiracyjną w trakcie II wojny światowej.

Słuchacze dowiedzieli się dlaczego Maria nazwana została „Aniołem Stróżem”. W dalszej części zapoznali się z listami/grypsami wysyłanymi do Marii Bobrzeckiej przez więźniów KL Auschwitz-Birkenau.

W trackie warsztatu powstały malowane anioły na drewnianych deskach. Każdy z uczestników zabrał namalowanego przez siebie „Anioła Stróża” do domu.

Warsztaty edukacyjne odbywają się przy wsparciu Partnera Wydarzenia Tauron Dystrybucja S.A.

Podopieczni Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku w trakcie warsztatu.
Edukatorka muzealna Anita Bury prezentuje postać Marii Bobrzeckiej.
Uczestnicy warsztatu w trakcie prac.
Edukatorka muzealne Anita Bury i Joanna Cebulska prezentują uczestnikom warsztatu postać Marii Bobrzeckiej.
Wspólne zdjęcie uczestników warsztatu.
Uczestnicy warsztatu w trakcie prac.
Facebook
Twitter
LinkedIn