Wielokulturowość w planach akademii

Wielokulturowość w planach akademii
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podczas konferencji pt. „Muzea bez granic: innowacje na styku kultur” był czas na wykłady. Orgamizatorzy podsumowali też II edycję Akademii Dziedzictwa Pamięci i przedstawili plany działania w kolejnych miesiącach.

W rozwój Akademii Dziedzictwa Pamięci zaangażowane są trzy instytucje – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ośrodek w Oświęcimiu, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. 

– Te nasze korzenie muzealne, muzeów polskich należy podkreślić, sięgają ponad dwieście lat wstecz. Na początku XIX wieku jedna z ważnych postaci ówczesnej bohemy w świecie artystycznym księżna Izabela Czartoryska postanowiła ufundować pierwsze, jak się później okaże muzeum polskie, które się wówczas nazywało Świątynią Sybilii. W 1801 roku kupując pamiątki narodowe otwarła tę Świątynię Sybilii – przypomniała Dorota Mleczko, dyrektor MPMZO witając w sali konferencyjnej kierowanej przez siebie placówki zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów.

Wicedyrektor MCDN ośrodek w Oświęcimiu Barbara Ledwoń w swoim wystąpieniu nawiązała do tematyki przyszłych zajęć w akademii.

– Tak sobie pomyślałam, że zwrócę państwa uwagę na jeszcze jeden aspekt dziedzictwa kulturowego. Brytyjski filozof Roger Scruton w swoich rozważaniach na temat narodu mówił o tożsamości historycznej, o dziedzictwie kulturowym, mówił o wspólnotowości w takim rozumieniu pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli bardzo często podkreślał zaimek – my. Mówił również o odpowiedzialności terytorialnej i odpowiedzialności za wspólny dom. Mówiąc o wspólnym domu myślał o narodzie, o państwie. I o takiej wspólnotowości myślimy w naszej Akademii Dziedzictwa Pamięci. Stąd takie a nie inne propozycje naszych spotkań – powiedziała. 

Uczestnicy wysłuchali wykładów prof. dr. hab. Jana Święcha, który opowiadał o niezwykłości rzeczy w zapisach pamięci zbiorowej. Dr Grzegorz Odoj, prof. UŚ, zajmująco przedstawił Trójkąt Trzech Cesarzy jako fenomen kulturowy i społeczny. Z kolei Łukasz Płatek z IPN pokazał świat gier planszowych jako innowacyjną metodę pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą w ramach edukacji regionalnej i historycznej.

Ewa Kantyka z MCDN i Joanna Cebulska z MPMZO, które prowadziły konferencję, zaprezentowały przebieg spotkań w ramach II edycji Akademii Dziedzictwa Pamięci. Powiedziały również, że kolejna edycja będzie przebiegać pod znakiem wielokulturowości.

Na koniec konferencji uczestniczący w zajęciach ADP odebrali certyfikaty.

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji.
O działaniach prowadzonych w ramach Akademii Dziedzictwa Pamięci opowiadały prowadzące konferencję Ewa Kantyka z MCDN (z lewej) i Joanna Cebulska Z MPMZO.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji, prelegentówi i organizatorów.