Edukacyjny spacer po cmentarzu w Osieku

Edukacyjny spacer po cmentarzu w Osieku
Facebook
Twitter
LinkedIn

Osiek był czwartą i ostatnią w tym roku miejscowością, w której Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zorganizowało spacer edukacyjny w ramach projektu „Pamiętamy”.

Wcześniej młodzi ludzie prowadzeni przez przewodników i miłośników historii odwiedzili groby bohaterów spoczywających na cmentarzach w Kętach, Zatorze i Oświęcimiu.

To nowa i ważna część projektu „Pamiętamy” realizowanego przez MPMZO od ubiegłego roku. Celem projektu jest identyfikacja grobów, w których zostały pochowane osoby niosące podczas II wojny światowej pomoc więźniom niemieckiego obozu Auschwitz oraz upamiętnienie  bohaterów z ziemi oświęcimskiej. Teraz doszła edukacja historyczna.

Po Cmentarzu Komunalnym w Osieku chodzili uczniowie klas VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku. O zmarłych tam pochowanych opowiadała im nauczycielka Marzena Borkowska. Młodzi ludzie poznali historie związane m.in. z kierownikiem osieckiej szkoły Karolem Kruczałą zamordowanym przez Niemców w obozie koncentracyjnym Mauthausen Gusen, zasłużonym w akcjach na rzecz pomocy więźniom KL Auschwitz ks. Władysławem Grohsem de Rosenburgiem, czy żołnierzami armii Andersa walczącymi pod Monte Cassino: Franciszkiem Kacorzykiem, Stefanem Rusinem, Andrzejem Jarzyną i Wawrzyńcem Mleczkiem.

W 2021 roku Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zorganizowało historyczne spacery po raz pierwszy. Jak się okazało, wzbudziły one duże zainteresowanie nie tylko wśród młodych ludzi ze szkół, które uczestniczyły w projekcie. Do muzeum dotarło również wiele pytań od mieszkańców o możliwość udziału w takich edukacyjnych spotkaniach. To bardzo dobra wiadomość. Świadczy bowiem o tym, że mieszkańcy chcą poznawać lokalną historię i losy bohaterów, którzy ją współtworzyli. Dlatego też w przyszłym roku planowane jest poszerzenie formuły o spacery dla wszystkich zainteresowanych. W zamierzeniach jest również rozszerzenie projektu o historyczne spotkania na cmentarzach w innych miejscowościach znajdujących się na ziemi oświęcimskiej.