Jak dobrze rejestrować wspomnienia świadków historii

Warsztaty organizaowane przez Muzeum Pamięci
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uczestnicy projektu historycznego pt. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX wieku” wzięli udział w kolejnych bezpłatnych warsztatach związanych ze zbieraniem materiałów i tworzeniem muzealnych ekspozycji.

Projekt ten skierowany do nauczycieli, pracowników instytucji kultury, świetlic, bibliotek oraz lokalnych stowarzyszeń zajmujących tematyką historyczną w powiecie oświęcimskim realizuje Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Celem jest stworzenie cyklu wystaw prezentujących losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Zanim uczestnicy przejdą do drugiego etapu i samodzielnej pracy nad organizacją wystawy, przechodzą cykl specjalistycznych, bezpłatnych szkoleń. Poznali już zagadnienia związane z fotografowaniem i archiwizowaniem zdjęć. Teraz przyszedł czas na naukę metod i dobrych praktyk przeprowadzania wywiadów ze świadkami historii. W trakcie dwuczęściowych warsztatów prowadzonych w Oświęcimiu przez prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej Marcina Jarząbka zdobyli również kompetencje w zakresie posługiwania się sprzętem do nagrywania (dyktafony, smartfony) i innych technicznych aspektów związanych z realizacją nagrań.

W projekcie bierze udział 18 osób ze szkół, stowarzyszeń i instytucji kultury w Oświęcimiu, Brzeszczach, Chełmku, Kętach, Zatorze, Gorzowie i Malcu. Jego celem jest m.in.:

– rozbudzanie zainteresowania mieszkańców ziemi oświęcimskiej lokalną historią,

– poszerzanie wiedzy o lokalnych wydarzeniach i niezwykłych ludziach tego terenu,

– motywowanie do aktywnego gromadzenia, badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie.