Ważny i aktywny rok 2020 w Muzeum Pamięci

Muzeum Pamięci
Facebook
Twitter
LinkedIn

Był to rok dla wszystkich bardzo trudny. Ograniczenia i związane z tym problemy w funkcjonowaniu dotknęły także instytucje kultury. Pandemia COVID- 19 wstrzymała wiele ciekawych inicjatyw lub wymusiła ich realizację w innej formie. Mimo tych trudności zespół Muzeum Pamięci ma się czym pochwalić. Zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń.

Modernizacja budynku tzw. Lagerhausu

Nieprzypadkowo zaczynamy od tematów związanych z inwestycją. Rok 2020 przejdzie do historii z wielu względów. Dla nas istotnym powodem do jego szczególnego zapamiętania będzie ogłoszenie przetargu na modernizację budynku tzw. Lagerhausu przy ulicy Kolbego w Oświęcimiu – przyszłą siedzibę Muzeum Pamięci i podpisanie umowy na przeprowadzenie robót budowlanych.

Aktualność:

Podpisanie umów i nowy etap w historii Muzeum Pamięci

Jednocześnie cały czas kontynuowane były prace nad scenariuszem wystawy stałej. Na koniec roku scenariusz był gotowy i zaakceptowany do realizacji. Prace budowlane trwają i przebiegają zgodnie z planem. Przypomnijmy, że otwarcie Muzeum Pamięci planowane jest na początek 2022 roku.

Wzbogacone zbiory

Na przestrzeni minionych 12 miesięcy znacznie zostały wzbogacone zbiory Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. W styczniu trafiły do nich cenne fotografie, dokumenty i przedmioty codziennego użytku związane z legendą pomocowości – mieszkanką Przecieszyna Heleną Płotnicką.

Pamiątki po bohaterskiej mieszkance Przecieszyna w Muzeum Pamięci

Kilka miesięcy później, w lipcu, nasza kolekcja powiększyła się o kolejne, niezwykle cenne artefakty. Wtedy to Muzeum Pamięci podpisało umowy na przekazanie dokumentów i pamiątek po odważnej farmaceutce z Brzeszcz – Marii Bobrzeckiej.

Cenne pamiątki po Marii Bobrzeckiej w Muzeum Pamięci

oraz cichociemnym, bohaterze wojennym – Piotrze Szewczyku urodzonym w Babicach.

Pamiątki po majorze Piotrze Szewczyku w Muzeum Pamięci

To najbardziej wartościowe, ale nie jedyne eksponaty pozyskane w 2020 roku. Wiele z nich można będzie zobaczyć na przygotowywanej obecnie ekspozycji stałej i na późniejszych wystawach czasowych.

Współpraca z innymi placówkami

Mimo ograniczeń związanych z pandemią pracownicy Muzeum Pamięci nawiązywali lub rozszerzali kontakty z okolicznymi ośrodkami i instytucjami kultury. Na krótko przed wprowadzeniem obostrzeń odwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, gdzie mieli okazję nie tylko zwiedzić wystawę, ale także poznać wewnętrzną strukturę muzeum. W Chełmku byli w Domu Pamięci Baty. To spotkanie zapoczątkowało bardzo dobrą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. Bliskie kontakty zostały także nawiązane z Gminną Biblioteką Publiczną w Przeciszowie, Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku oraz z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W gronie instytucji, z którymi ta bardzo dobra współpraca trwa już od dłuższego czasu są m.in. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau czy Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
Dziękujemy.

Projekty internetowe

Wprowadzenie stanu pandemii i związane z tym obostrzenia zrodziły konieczność przeniesienia do sieci wielu działań prowadzonych wcześniej w realnej rzeczywistości. W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch bardzo ważnych projektach. Pierwszy z nich to aplikacja multimedialna „Miejsca Pamięci” stworzona w oparciu o książkę dr. Andrzeja Strzeleckiego „Topografia Pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej”. Nad wzbogaceniem jej zawartości, podobnie jak rok temu, pracowali uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu oświęcimskiego. Dzięki temu w aplikacji znalazły się multimedia.

Aplikacja „Miejsca Pamięci” w nowej odsłonie

Drugi to portal edukacyjny oficjalnie uruchomiony w grudniu a dostępny pod adresem: https://edukacja.muzeumpamieci.pl

Portal Edukacyjny

Trwające kilka miesięcy prace zaowocowały serwisem kierowanym do bardzo szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zróżnicowane formy prezentacji historii związanych z ziemią oświęcimską z pewnością znajdą wielu odbiorców wśród licznego grona miłośników historii. Poszczególne działy portalu będą w przyszłości wzbogacane o nowe, interesujące treści w tym także o niezwykłe historie miejscowych rodzin.

Spotkania i konferencje

Spotkania z historią to jedna z form popularyzacji przez Muzeum Pamięci lokalnych dziejów i ich bohaterów wśród mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Na wydarzenie pn. „Pamięć wszystko obejmie – losy brzeszczan podczas II wojny światowej” w lutym do sali OSP w Brzeszczach przyszło ponad 170 osób.

Lista mieszkańców Brzeszcz pomagających więźniom KL Auschwitz jest długa

Pandemia nie pozwoliła na realizację kolejnych takich przedsięwzięć. Z tej przyczyny nie doszła także do skutku konferencja popularnonaukowa pn. „Pomoc miała twarz kobiety”, planowana na marzec i poświęcona zaangażowaniu mieszkanek ziemi oświęcimskiej w pomoc niesioną więźniom KL Auschwitz. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało przeniesione na kolejny rok.
Po kilku tygodniach przygotowań Muzeum Pamięci, wspólnie z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie, zrealizowało swoją pierwszą konferencję online. Temat: „Pamięć i postpamięć – rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. W 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS”. W trakcie spotkania w przestrzeni wirtualnej prelegenci zabrali uczestników w trwającą prawie trzy godziny podróż w czasie. Warto podkreślić, że konferencja była tłumaczona na żywo na język migowy. Jej zredagowany zapis jest także dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Pierwsza konferencja online za nami

Relacje, konkursy, projekty

Mimo utrudnień wynikających z ograniczeń związanych z pandemią, pracownicy Muzeum Pamięci kontynuowali w 2020 roku proces zapisu spotkań ze świadkami historii i ich bliskimi. Wśród wielu relacji znalazła się m. in. zarejestrowana w kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu opowieść Beaty Laskowskiej o jej dziadku Franciszku Ptaszniku, który wyniósł relikwie św. Maksymiliana z KL Auschwitz.

Relikwie wyniósł z obozu Franciszek Ptasznik

W obszarze działań edukacyjnych naszego Muzeum znalazły się także różnorodne konkursy kierowane głównie do dzieci i młodzieży. Ich celem było przede wszystkim uaktywnienie młodych odbiorców i poszerzenie wiedzy o lokalnej historii.
W czerwcu do działania w plenerze zostali zaproszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zdjęcia z konkursu fotograficznego „Miejsca Pamięci – historia moją inspiracją” znalazły się w aplikacji multimedialnej „Miejsca Pamięci”.
Kolejne inicjatywy to literacko-plastyczny konkurs historyczny „Ścieżki pamięci” prowadzony we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Oświęcimiu oraz „List do św. Mikołaja” – kierowane nie tylko do najmłodszych.
Wśród zrealizowanych przez Muzeum Pamięci w 2020 roku projektów warte zauważenia są zrealizowane w Oświęcimiu pionierskie badania dendrologiczne. Ich celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy oprócz bloków zbudowanych w mieście podczas II wojny światowej przez IG Farben na potrzeby pracowników tej fabryki, po Niemcach zostały także drzewa?

Muzeum Pamięci przeprowadziło w Oświęcimiu pionierskie badania dendrologiczne

Innym ważnym przedsięwzięciem była prowadzona pod koniec roku i kontynuowana w roku 2021 akcja zbierania współczesnych zdjęć mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Po jej zakończeniu powstanie zbiorowy portret osób, którym bliska jest idea pomocowości: https://www.muzeumpamieci.pl/naszportret/

Portret mieszkańcówWśród ciekawych wydarzeń było także wydanie, po raz drugi, kalendarza z fotografiami z ubiegłego wieku – niepublikowanymi w większości do tej pory, a pochodzącymi ze zbiorów własnych oraz przekazanych do zasobów MPMZO przez mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Historyczny kalendarz na 2021 rok

Pracownicy Muzeum Pamięci, którym bliska jest idea pomocy i wsparcia potrzebujących, aktywnie włączają się w różne przedsięwzięcia o takim charakterze. Jednym z nich była realizacja filmu na potrzeby akcji #gaszynchallenge.

Innym akcja rozwożenia chryzantem przekazanych przez Małopolską Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Oświęcimiu i ozdabiania nimi grobów ludzi pomagających podczas wojny więźniom KL Auschwitz oraz miejsc pamięci na naszym terenie.

Kwiaty Miejsca Pamięci

Przed Muzeum Pamięci kolejny, bardzo ważny w historii rok. Rok kończenia inwestycji, przygotowania ekspozycji stałej, przygotowań do przeprowadzki do nowej siedziby i oczekiwania na zwiedzających.

Dziękujemy bardzo wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom za wsparcie i energię do dalszych działań. Dziękujemy także przedstawicielom mediów – lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich – za współpracę i przekazywanie aktualnych i rzetelnych informacji na temat działalności Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Telewizja Kraków

Wszystkim życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021.